Vocento ha tancat el 2018 amb un benefici net de 18,020 milions d’euros, multiplicant per deu el resultat de l’exercici anterior, de 1,801 milions. A més, el grup obté un benefici d’explotació de 26,914 milions d’euros, un 51% més que els 17,820 de 2017.

En el capítol d’ingressos, l’any passat Vocento va facturar 386,016 milions d’euros, un 2,3% menys que els 395,054 de 2017, mentre que les despeses (sense amortitzacions) van ser de 344,819 milions, un increment del 3% respecte als 355,445 de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars es redueixen un 4,6% (de 146,554 a 139,770 milions); els de la publicitat ho fan un 1,9% (de 163,065 a 159,952 milions), i el concepte d’altres ingressos creix un 1% (de 85,435 a 86,294 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita obté uns beneficis d’explotació de 25,270 milions d’euros, un 19% més que els 21,235 de 2017, amb uns ingressos de 326,633 milions (–2,9%).

En aquest àmbit obtenen un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 25,579 milions de benefici (–1,1%) i uns ingressos de 227.592 (–2,8%), i els suplements i revistes, amb 188.000 euros (–518.000 el 2017) amb uns ingressos de 24,068 milions (–9,7%). Per la seva part, l’ABC registra un resultat negatiu de 496.000 euros (una millora respecte als 4,112 milions de 2017) i uns ingressos de 89,769 milions (–4,8%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació d’11,965 milions d’euros, un 77,7% més que els 6,735 milions de l’exercici anterior, amb uns ingressos de 36,058 milions, una caiguda del 19% respecte als 44,513 milions de 2017.

En aquesta àrea el resultat d’explotació és positiu en tots els camps: la TDT, amb 6,622 milions de benefici (+18,6%) i uns ingressos de 28,847 (+5,6%); la ràdio, amb 2,542 milions (+1%) i uns ingressos de 3,385 (–17,3%), i els continguts amb 2,801 milions de benefici (–1,364 milions el 2017) amb uns ingressos de 4,057 milions (–69,6%).