Vocento ha tancat la primera meitat de l’any amb un benefici net de 5,016 milions d’euros, un 11,2% menys que els 5,648 del mateix període de 2021. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup registra unes pèrdues de 1,725 milions d’euros, quan l’any passat va obtenir un benefici de 16,819 milions.

De gener a juny de 2022, Vocento va tenir uns ingressos de 163,659 milions d’euros, un 2,9% menys que els 168,574 de fa un any. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) van ser de 154,863 milions, un augment de l’1,5%.

En el capítol d’ingressos, els generats per la venda d’exemplars es redueixen un 6,4% (de 57,348 milions a 53,699), els del concepte d’altres ingressos ho fan un 10,6% (de 42,261 milions a 37,787), mentre que els de publicitat augmenten un 4,7% (de 68,965 milions a 72,173).

Per divisions, la premsa obté un benefici d’explotació d’1,272 milions d’euros, una reducció del 92,4% en comparació als 16,708 milions del primer semestre de 2021. Aquí els ingressos creixen un 1% fins als 135,596 milions.

En aquest àmbit registren un benefici d’explotació els diaris regionals, amb 5,815 milions (–69,4%) i els suplements i les revistes amb 216.000 euros (–51,8%). Per la seva part, l’ABC continua amb pèrdues d’explotació, ara de 3,478 milions (+27,7%), mentre que la nova àrea esportiva perd 1,280 milions.

Quant a l’audiovisual, Vocento registra un benefici d’explotació d’1,190 milions d’euros, un 72,8% menys que els 4,377 milions dels primers sis mesos de 2021, ara amb ingressos de 2,247 milions (–84,6%). En aquesta divisió el grup assoleix beneficis d’explotació de 604.000 euros en el negoci de la TDT (–95,1%); d’1,592 milions a la ràdio (+4,1%), i de 99.000 euros en continguts (–87,4%).