Durant els primers sis mesos de l’any, el grup Vocento ha aconseguit uns ingressos d’explotació de 361,6 milions d’euros, un 2,4% menys que els 370,6 obtinguts el mateix període del 2010. Les principals causes han estat la caiguda del 6,5% en ingressos publicitaris (128,1 milions); la baixada del 3,8% en la venda d’exemplars (129,6 milions). Així, després de les amortitzacions i els impostos, el resultat dóna unes pèrdues de 3,9 milions d’euros, quan fa un any eren de 3,7.

Pel que fa als mitjans impresos (el 64% del negoci de Vocento), els primers sis mesos del 2011 han obtingut un EBITDA de 17,7 milions, un 23,9% menys que els 23,3 de fa un any. Aquí, ABC ha registrat unes pèrdues operatives de 8,2 milions (l’any passat van ser 7), mentre que els diaris regionals aconsegueixen un EBITDA de 23,7 milions, un 12,6% inferior.