Els primers tres mesos de l’any, Vocento ha obtingut unes pèrdues netes de 6,047 milions d’euros, un 11% menys que els 6,793 milions negatius registrats durant el mateix període del 2013, quan el grup va multiplicar per 3,5 les pèrdues de l’any anterior. Pel que fa al resultat d’explotació, Vocento ha tingut unes pèrdues de 3,914 milions, una millora del 26,1% respecte els 5,297 del 2013.

En el primer trimestre, el grup ha assolit uns ingressos de 121,678 milions d’euros, un 6% menys que els 129,481 de l’any passat, mentre que les despeses d’explotació han estat de 119,185 milions, un 6,4% menys que els 127,359 del 2013.

Quant als ingressos, els generats per la venda d’exemplars han caigut un 3,7% (dels 54,534 milions del 2013 als 52,509 d’enguany), mentre que els publicitaris han baixat un 1,2% (de 36,842 milions a 36,406).

Per unitats de negoci, la de premsa (ABC, diaris regionals, suplements i revistes) ha registrat uns ingressos d’explotació d’101,391 milions, un 3,5% inferior als 105,022 de l’any passat, mentre que en la d’audiovisual (TDT i ràdio) han estat de 14,980 milions, un 20,6% menys que els 18,869 del primer trimestre de 2013.