En els primers tres mesos de l’any, Vocento ha obtingut unes pèrdues netes de 5,383 milions d’euros, una millora del 48,2% en comparació als 10,391 milions negatius assolits durant el mateix període de 2017. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup registra unes pèrdues de 2,590 milions d’euros, un 69% menys que els 8,349 milions de fa un any.

En el primer trimestre de 2018, el grup va ingressar 91,817 milions d’euros, una reducció del 2,4% respecte als 94,087 milions de l’any passat. Dels ingressos, els publicitaris van caure un 2,6% (de 36.724 a 35,782 milions), els de la venda d’exemplars ho van fer un 5% (de 36.379 a 34.569 milions), mentre que els altres ingressos (audiovisuals i promocions) van créixer el 2,3% (de 20.985 a 21.466 milions).

Pel que fa a les despeses d’explotació de Vocento (sense amortitzacions), els primers tres mesos van pujar a 90,490 milions d’euros, una reducció del 7,8% respecte als 98,197 milions del mateix període de 2017.

Per unitats de negoci, els mitjans impresos registren unes pèrdues d’explotació de 2,799 milions d’euros, una millora del 57,8% respecte als 6,638 de l’any passat. En concret, ABC perd 3,585 milions (un 34,3% menys) i els suplements i les revistes 756.000 euros (un 28,9% menys). Per la seva part, els diaris regionals registren un benefici d’1,541 milions, quan el 2017 van obtenir unes pèrdues de 116.000 euros.

Pel que fa a la divisió audiovisual de Vocento, el primer trimestre assoleix un benefici d’explotació de 2,699 milions d’euros, un 12,7% més que els 2,396 de 2017. En aquest cas, la TDT obté un resultat positiu d’1,554 milions (+24,1%), la ràdio de 625.000 euros (+0,4%), i els continguts de 521.000 euros (–0,2%).