Els primers tres mesos de l’any, Vocento ha obtingut unes pèrdues netes de 4,209 milions d’euros, una millora del 21,8% en comparació als 5,383 milions negatius assolits durant el mateix període de 2018. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup registra unes pèrdues de 2,006 milions d’euros, un 22,5% menys que els 2,590 milions de fa un any.

El primer trimestre de 2019, el grup va ingressar 95,117 milions d’euros, un increment del 3,6% respecte als 91,817 milions de l’any passat. Dels ingressos, els publicitaris van créixer un 10,8% (de 35,782 a 39,633 milions), els de la venda d’exemplars van caure un 3% (de 34,569 a 33,540 milions), mentre que els altres ingressos (audiovisuals i promocions) van augmentar el 2,2% (de 21,466 a 21,943 milions).

Pel que fa a les despeses d’explotació de Vocento (sense amortitzacions), els primers tres mesos van pujar a 92,533 milions d’euros, un 2,3% més que els 90,490 milions del mateix període de 2018.

Per unitats de negoci, els periòdics registren unes pèrdues d’explotació d’1,819 milions d’euros, una millora del 35% respecte als 2,799 de l’any passat, amb uns ingressos de 78,244 milions, una pujada del 2,6%. En concret, ABC perd 2,628 milions (un 26,7% menys) i els suplements i les revistes 242.000 euros (un 68% menys). Per la seva part, els diaris regionals registren un benefici d’1,050 milions (una reducció del 31,8%).

Pel que fa a la divisió audiovisual de Vocento, el primer trimestre assoleix un benefici d’explotació de 2,596 milions d’euros, un retrocés del 3,8% en comparació als 2,699 de 2018, amb uns ingressos de 8,253 milions, un 4,3% menys. En aquest cas, la TDT obté un resultat positiu d’1,467milions (–5,6%), la ràdio de 626.000 euros (+0,2%), i els continguts de 503.000 euros (–3,3%).