En els nou primers mesos de l’any, Vocento ha acumulat unes pèrdues d’1,405 milions d’euros, una reducció del 70,8% respecte els 4,804 milions negatius registrats durant el mateix període de 2017. Per altra banda, el grup obté un benefici d’explotació de 9,382 milions, quan l’any passat va comptabilitzar unes pèrdues d’1,133 milions.

En el capítol d’ingressos, de gener a setembre Vocento va facturar 277,546 milions d’euros, un 3,6% menys que els 287,784 de 2017, mentre que les despeses (sense amortitzacions) van ser de 257,957 milions, una reducció del 5% respecte als 271,429 de fa un any.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars s’han reduït en un 4,3% d’un any a l’altre (de 110,100 a 105,355 milions); els de la publicitat ho han fet un 2,9% (de 114,064 a 110,764 milions), i el concepte d’altres ingressos retrocedeix un 3,4% (de 63,620 a 61,427 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita obté uns beneficis d’explotació de 7,849 milions d’euros, un 88,2% més que els 4,170 de 2017, amb uns ingressos de 233,980 milions (–3,5%). En aquest àmbit només obtenen un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 14,201 milions de benefici (+7,6%) i uns ingressos de 165,044 (–2,3%). Per la seva part, l’ABC registra un resultat negatiu de 4,504 milions d’euros (+40%) amb uns ingressos de 64,704 milions (–6%), i els suplements i revistes d’1,849 milions (–21,8%) amb uns ingressos de 17,322 milions (–7,2%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 8,633 milions d’euros, multiplicant per 2,5 els 3,414 milions de fa un any, amb uns ingressos de 27,101 milions, un 21,4% menys que els 34,473 milions de 2017. Aquí el resultat d’explotació és positiu en tots els camps: la TDT, amb 4,545 milions de benefici (+22,3%) i uns ingressos de 21,598 (+8,6%); la ràdio, amb 1,889 milions (–0,1%) i uns ingressos de 2,510 (–17,6%), i els continguts amb 2,198 milions de benefici (l’any passat va perdre 2,193 milions) amb uns ingressos de 3,166 milions (–73%).