El grup Vocento ha tancat l’exercici 2013 amb unes pèrdues de 15,135 milions d’euros, una millora del 71,6% respecte als 53,369 milions registrats l’any anterior. Tot i la davallada dels ingressos, la disminució de la despesa ha permès reduir les pèrdues.

En concret, Vocento va tenir uns ingressos durant l’any passat de 529,756 milions, un 11,2% inferior als 596,669 del 2012. Dels ingressos, els publicitaris van caure un 18,6% (de 192,325 a 156,470 milions), i per la venda d’exemplars ho van fer un 8,2% (de 233,682 a 214,506 milions).

Pel que fa a les despeses d’explotació (sense amortitzacions), van ser de 493,401 milions d’euros, un 15,3% menys que els 582,397 milions del 2012. Aquí destaca la reducció de la despesa de personal de 200,823 a 161,231 milions, un 19,7% menys.

La principal font d’ingressos de Vocento continuen essent els diaris, tot i que amb diferent comportament: mentre els diaris territorials obtenen un benefici d’explotació de 28,036 milions, un 23% superior als 22,797 del 2012, a l’ABC el resultat és de 7.307 milions negatius, una millora del 44% respecte les pèrdues de 13,253 milions de l’any anterior.

Finalment, el grup va tancar l’any amb un deute financer net de 149,277 milions d’euros, un 4,4% més que els 142,936 milions que tenia el 2012. Del total, 120,589 milions són deute a curt termini, un 52,7% més que els 78,964 de l’any anterior.