En els nou primers mesos de l’any, Vocento ha acumulat un benefici net de 3,127 milions d’euros, quan en el mateix període de 2020 va registrar unes pèrdues de 14,130 milions. A més, el grup obté un benefici d’explotació de 17,380 milions, mentre que l’any passat en va perdre 3,321.

En el capítol d’ingressos, de gener a setembre Vocento va facturar 249,501 milions d’euros, un 3,3% més que els 241,495 de 2020, i les despeses (sense amortitzacions) van ser de 227,818 milions, una reducció del 0,9%.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars s’han reduït en un 3,1% d’un any a l’altre (de 88,030 milions a 85,299), mentre que els de la publicitat creixen un 4,4% (de 95,759 milions a 99,936), i el concepte d’altres ingressos ho fa un 11,4% (de 57,705 milions a 64,267).

Per àrea d’activitat, la premsa obté un benefici d’explotació de 17,633 milions d’euros, en contrast amb els 4,631 milions negatius de l’any passat. En conjunt, els ingressos pugen un 2% fins als 199,278 milions. En aquest àmbit només obté un resultat d’explotació negatiu l’ABC, amb 4,249 milions de pèrdues (una millora del 41%) i uns ingressos de 55,140 milions (+3,5%).

Per la seva part, els diaris regionals registren un benefici d’explotació de 21,429 milions (septuplicant els 2,945 de 2020) amb uns ingressos de 141,616 (+2,5%), i els suplements i revistes un benefici de 454.000 euros (amb pèrdues de 377.000 l’any passat) i uns ingressos d’11,703 milions (–5,8%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 6,491 milions d’euros, un 3,5% menys que els 6,727 milions de fa un any, ara amb uns ingressos de 21,529 milions (–4%). Aquí el resultat d’explotació és positiu en tots els camps: la TDT, amb 3,861 milions de benefici (+3,4%) i uns ingressos de 18,317 (–1,1%); la ràdio, amb 1,916 milions (+5,2%) i uns ingressos de 2,282 (–4,4%), i els continguts amb 715.000 euros de benefici (–39,1%) i uns ingressos d’1,086 milions (–35,5%).