Vocento ha tancat la primera meitat de l’any amb un benefici net de 5,648 milions d’euros, quan en el mateix període de 2020 va registrar unes pèrdues d’11,176 milions.  Pel que fa al resultat d’explotació, el grup marca un benefici de 16,819 milions, en contrast amb les pèrdues de 3,140 milions de fa un any.

De gener a juny de 2021, Vocento va tenir uns ingressos de 168,574 milions d’euros, un 3% més que els 163,696 de fa un any. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) van ser de 152,615 milions, una reducció del 2,9% respecte als 157,122 milions del primer semestre de 2020.

En el capítol d’ingressos, els generats per la venda d’exemplars es redueixen un 3,1% (de 59,184 milions a 57,348), però els de la publicitat augmenten un 5,8% (de 65,192 milions a 68,965), i el concepte d’altres ingressos ho fa 7,5% (de 39,319 milions a 42,261).

Per divisions, la premsa obté un benefici d’explotació de 16,708 milions d’euros, quan en el primer semestre de l’any passat en va perdre 3,217. Aquí els ingressos creixen un 1,6% fins als 134,273 milions.

En aquest àmbit registren un benefici d’explotació els diaris regionals, amb 18,986 milions (multiplicant per onze el resultat de l’any passat) i els suplements i les revistes amb 447.000 euros (el 2020 va marcar unes pèrdues de 550.000 euros). Per la seva part, l’ABC continua amb pèrdues d’explotació, ara de 2,725 milions, una millora del 37,8% respecte de fa un any.

Quant a l’audiovisual, Vocento registra un benefici d’explotació de 4,377 milions d’euros, un 3,9% menys que els 4,555 milions dels primers sis mesos de 2020, ara amb ingressos de 14,638 milions (–3,9%). En aquesta àrea el grup assoleix beneficis d’explotació de 2,602 en el negoci de la TDT (+1,9%); d’1,276 milions a la ràdio (+3,5%), i de 500.000 euros en continguts (–35%).