Vocento ha tancat el 2020 amb unes pèrdues netes de 19,926 milions d’euros, quan en l’exercici anterior va obtenir un benefici de 12,607 milions. A més, el grup registra unes pèrdues d’explotació de 6,529 milions d’euros, enfront del benefici de 23,480 milions de l’exercici anterior.

L’any passat els ingressos de Vocento van caure un 13,5%, passant d’un exercici a l’altre de 394,557 milions d’euros a 341,338. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) es van reduir un 9,3%, de 352,252 milions a 319,615.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars es redueixen un 9,1% (de 128,779 a 117,111 milions); els de la publicitat ho fan un 16,4% (de 168,794 a 141,141 milions), i el concepte d’altres ingressos cau un 14,3% (de 96,983 a 83,086 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita registra unes pèrdues d’explotació de 5,328 milions d’euros, quan el 2019 va fer un benefici de 19,285 milions. En aquest àmbit, els ingressos cauen un 14,9%, reduint-se de 324,942 milions a 276,439.

En aquesta àrea, l’ABC té unes pèrdues d’explotació de 4,421 milions d’euros (el 2019 eren 1,245 milions negatius) amb uns ingressos de 76,951 (–15,2%). Els diaris regionals es deixen 1,198 milions (enfront els 19,149 milions de benefici de l’exercici anterior) amb uns ingressos de 193,862 (–14,3%). I els suplements i es revistes registren 291.000 euros de benefici (el 2019 van ser 1,108 milions negatius) amb uns ingressos de 17,723 milions (–21,4%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 7,474 milions d’euros, un 26% menys que els 10,101 milions de l’exercici anterior, amb uns ingressos de 31,189 milions, una caiguda del 5,3% de 2019.

En aquest àmbit, el resultat d’explotació es manté positiu en tots els camps: la TDT, amb 3,603 milions de benefici (–40,9%) i uns ingressos de 26,017 milions (–5,7%); la ràdio, amb 2,417 milions (–4,2%) i uns ingressos de 3,218 (–4,8%), i els continguts amb 1,454 milions de benefici (–1,9%) i uns ingressos de 2,187 milions (–1,3%).