En els nou primers mesos de l’any, Vocento ha acumulat unes pèrdues netes d’1,257 milions d’euros, quan en el mateix període de 2021 va registrar un benefici de 3,127 milions. A més, el grup obté unes pèrdues d’explotació de 6,087 milions, en contrast amb els 17,380 milions positius de l’any passat.

En el capítol d’ingressos, de gener a setembre Vocento va facturar 243,287 milions d’euros, un 2,5% menys que els 249,501 de 2021, mentre que les despeses van ser de 233,163 milions (sense amortitzacions), un augment del 2,3%.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars s’han reduït en un 6,2% d’un any a l’altre (de 85,299 milions a 80,004), mentre que els de la publicitat creixen un 4,7% (de 99,936 milions a 104,639), i en concepte d’altres ingressos cauen un 8,7% (de 64,267 milions a 58,644).

Per àrea d’activitat, la premsa obté unes pèrdues d’explotació d’1,998 milions d’euros, quan l’any passat va registrar un benefici de 17,633 milions. En conjunt, els ingressos pugen un 2,1% fins als 203,463 milions.

En aquest àmbit obtenen un resultat d’explotació negatiu l’ABC, amb 5,679 milions de pèrdues (un 33,6% més), i la nova àrea d’esports, amb 3,809 milions. Per la seva part, els diaris regionals registren un benefici d’explotació de 7,414 milions, un retrocés del 65,4%, i els suplements i revistes de 77.000 euros, un 83,1% menys.

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació d’1,807 milions d’euros, un 72,2% menys que els 6,491 milions de fa un any, ara amb uns ingressos de 3,333 milions, una caiguda del 84,5%.

Aquí el resultat d’explotació és positiu en ràdio amb 2,048 milions d’euros, un augment del 6,9%. En canvi, el grup registra pèrdues en TDT amb 235.000 euros (l’any anterior va fer 3,861 milions de benefici), i en continguts amb 7.000 euros (715.000 en positiu el 2021).