El consell de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha acordat eximir Vodafone de pagar la taxa per finançar RTVE, la qual suposava una aportació de més de 35 milions d’euros a la radiotelevisió pública.

La mesura, en vigor des de l’1 de gener, respon a la decisió de l’operadora de deixar d’oferir els serveis de Vodafone Internet TV, Canal+, Canal+ Liga, Vodafone TV i les descàrregues de vídeo per la seva “rendibilitat negativa” a causa del gravamen. La CMT entén que Vodafone ja no reuneix cap dels requisits previstos en la llei per pagar aquest impost.

Segons va argumentar l’operadora al desembre, la taxa del 0,9% sobre els seus ingressos bruts era entre cinc i sis vegades superiors als ingressos generats “pels serveis que pretenen justificar l’existència del gravamen”.

Amb tot, Vodafone podria reprendre els serveis audiovisuals si els tribunals europeus declaressin nul l’impost que han de pagar les telecos, com així espera que succeeixi. En aquest cas, el Govern espanyol hauria de tornar les quantitats cobrades des del 2009.