El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert el procés de licitació dels serveis de generació, gestió i dinamització de continguts dels cinc portals d’àmbits associatius de xarxanet.

El pressupost base de licitació és de 100.456,20 euros (sense IVA) per a un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini de presentació d’ofertes finalitza el 13 de maig.

La licitació es divideix en cinc lots, corresponents a les seccions ambiental, comunitari, cultural, social i internacional. Cadascun dels lots té un pressupost de sortida de 18.954 euros, excepte el darrer, de 24.640,20.

No hi ha limitacions de presentació i/o adjudicació de lots.