La plataforma d’activistes Xnet ha elaborat i registrat al Congrés dels Diputats una Proposició de llei de protecció  integral dels alertadors. D’aquesta manera, s’insta els grups parlamentaris a transposar la Directiva sobre whistleblowers que el Parlament Europeu va aprovar a l’abril amb un ampli consens. El document compta amb el suport de diputats de diferents grups.

Xnet, que reconeix en la Directiva europea moltes de les esmenes presentades, entén que cal una llei que pugui “corregir l’asimetria de forces” entre la ciutadania i les institucions o les corporacions perquè es puguin denunciar delictes, irregularitats o activitats il·lícites que afecten l’interès general sense patir represàlies.

El col·lectiu ressalta que la Proposició de llei presentada és una solució jurídica “extremadament innovadora”, que parteix de la seva experiència en la lluita contra la corrupció i l’ús de bústies perquè es puguin filtrar indicis d’abusos de forma segura i anònima. Així doncs, el text pretén anar més enllà de la Llei d’enjudiciament criminal espanyola, que planteja una responsabilitat distribuïda en la protecció de l’interès general, i corregir la dificultat del seu compliment a causa de l’exposició a la qual se sotmeten les persones alertadores.

Xnet també destaca l’extensió de la protecció legal a les facilitadores d’alertes, persones físiques o jurídiques com plataformes ciutadanes, ONG o mitjans de comunicació que permeten que aflorin les alertes sense perjudici al dret a la informació i a la protecció dels professionals.

En base a la seva experiència amb les persones que ha ajudat i la informació que ha destapat, Xnet assenyala que moltes vegades els canals institucionals no funcionen i se’n requereixen d’altres perquè la informació sigui efectiva en temps útil. Així, per corregir aquesta “deficiència sistèmica”, proposa reforçar el rigor dels canals d’alerta a través de la seva labor amb les bústies d’alerta en institucions, com la de l’Ajuntament de Barcelona, la qual s’està replicant en altres institucions, com a l’Agència Antifrau de València, o properament a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.