Els panelistes de l’estudi Zenith Vigía, format per directius de mitjans, preveuen un increment de la inversió publicitària del 3,4% per aquest 2015. El creixement es produiria en tots els àmbits excepte en els mitjans impresos.

El pronòstic de Zenith Vigía per enguany és quatre dècimes superior al del passat novembre, i també és més optimista que les previsions de l’estudi de Zenthinela, que vaticinava un augment de la inversió de l’1,9% per aquest any (a excepció del paper i la ràdio).

En tot cas, després de tancar el 2014 en positiu (el resultat està pendent de concretar-se), aquest seria el segon any de creixement seguit després de sis de caiguda, que en global han suposat una reducció de la inversió del 48%.  

Per sectors, l’estudi Zenith Vigía preveu un creixement de la inversió publicitària de l’11,7% en dispositius mòbils; del 6,1% a internet; del 8% en la televisió de pagament; del 5,7% en la TV generalista, i de l’1,1% en la ràdio.

En canvi, el panel preveu una caiguda del 2,8% per als diaris; del 3% a les revistes, i del 4,8% en els suplements.