El grup Zeta va tancar l’exercici 2011 amb 4,335 milions de beneficis abans d’impostos, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil de Barcelona, informa DigiMedios. La xifra suposa un descens del 57,7% respecte als 10,254 milions positius assolits el 2010. D’aquesta manera, el grup aconsegueix mantenir-se en beneficis després de les pèrdues de 22,6 milions del 2009.

Pel que fa als resultats d’explotació, Zeta va obtenir l’any passat 11,147 milions positius, un 37% menys que els 17,699 del 2010. Aquesta davallada ve provocada principalment per la caiguda dels ingressos d’explotació, que van ser de 272,802 milions (un 6,7% menys que l’any anterior), mentre que les despeses es van xifrar en 261,655 (un 4,8% inferior).

En el capítol d’ingressos, 138,227 milions van ser per la venda d’exemplars; 88,666 milions, per la publicitat; 12,687, dels productes complementaris a diaris i revistes, i 23,049 milions per la prestació de serveis.