El grup Zeta va tancar l’exercici 2012 amb un resultat abans d’impostos de 1,964 milions d’euros negatius, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil de Barcelona, informa DigiMedios. Cal recordar que, després dels 22,6 milions de pèrdues del 2009, Zeta havia aconseguit beneficis durant els dos següents exercicis: de 10,254 milions el 2010 i de 4,335 el 2011.

Així, durant l’any passat, el grup va registrar un benefici d’explotació de 4,186 milions d’euros, un 62,45% inferior als 11,147 del 2011. En part aquesta davallada està provocada per la xifra de negoci, que ha passat de 262,639 milions a 229,697, un 12,56% menys. En el capítol d’ingressos, les vendes d’exemplars van suposar 126,603 milions, un 8,41% menys que els 138,227 del 2011, mentre que la publicitat va captar 76,018 milions, un 14,3% inferior.

A 31 de desembre del 2012, el deute de Zeta amb les entitats de crèdit era de 146,879 milions d’euros, un 14,84% inferior als 172,466 amb què es va tancar el 2012.