La Fundació CATmón té com a objectiu principal la tasca de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana. Aquest objectiu es desenvolupa amb la feina continuada i regular d’establiment de contactes i creació de missions diverses en escenaris potencialment útils en el dibuix d’un nou mapa geopolític i estratègic per a la Catalunya del segle XXI.

CATmón dedica un apartat de la seva activitat a la feina de consultoria tot assessorant organismes públics i privats de Catalunya en llurs actuacions exteriors en camps diversos, com ara l’establiment i la institucionalització de relacions internacionals, la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament. En un món global i d’una forma creixent interconnectat, la nostra feina de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana no podia obviar el rol significatiu dels mitjans de comunicació.

La Fundació CATmón compta amb un poderós i ambiciós instrument de comunicació per fer arribar la nostra veu amb claredat i nitidesa: Catalan International View. Es tracta d’una revista monolingüe en anglès on opinadors catalans intel·lectualment preparats, reflectint la pluralitat de veus que ens ofereix el país, analitzen i reflexionen entorn dels afers globals de major significació i ressò.

Catalan International View, com diem, és un projecte que pretenia esdevenir una eina de comunicació bidireccional des de Catalunya al món i del món a casa nostra amb un doble objectiu: omplir un buit en l’espai de comunicació català donant veu a persones i institucions catalanes actives i rellevants en el procés de construcció i transformació social a Catalunya, i crear una eina de reconeixement, reflexió i pensament polític en clau catalana d’abast internacional.

Una publicació catalana adreçada bàsicament al mercat exterior per mostrar el pensament català i proposar l’anàlisi i la prospectiva internacionals catalanes, principalment en els camps de la política, la cultura, la recerca i l’economia. D’aquest treball en va sorgir, el mes de maig de 2008, el primer número de Catalan International View, revista trimestral monolingüe en anglès.

Catalan International View és un actiu estratègic i innovador en el marc de la necessària internacionalització de Catalunya. Vol esdevenir un projecte dinàmic amb capacitat pròpia per generar sinèrgies dins i fora de les nostres fronteres que generin, exportin, importin i esperonin pensament en el camp de les ciències socials. Així doncs, pretén ser una eina de reflexió del context internacional des de la Catalunya del segle XXI i per a la Catalunya del segle XXI.

Des de la Fundació CATmón entenem la utilitat i l’interès professional del projecte en la tasca de bastiment, construcció i aproximació a una determinada geopolítica i geoestratègia per a la Catalunya del segle XXI, alhora que fomenta un sentit crític i reflexiu per a la transformació social, i fomenta, també, el reconeixement català a nivell internacional.

En aquest sentit, Catalan International View ha establert uns protocols de treball i una metodologia pròpia que situen com a eix central de presa de decisions i avaluació el Consell Assessor. La branca executiva principal d’aquest consell són els quatre membres principals de l’estructura bàsica de la revista: editor, director, cap de relacions internacionals i director d’art, amb els seus respectius equips de treball.

Des de la fundació CATmón proposem oferir la nostra veu al món. Una veu que promogui la capacitat d’interpretació de matisos més enllà d’apriorismes i fonamentalismes. La mateixa heterogeneïtat característica de la societat catalana esdevé, per tant, un prisma privilegiat per mirar i interpretar el món.

Marc Gafarot i Monjó, cap de relacions internacionals de la Fundació CATmón.