L’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta (PSC), ha interposat una querella criminal contra el regidor de CiU José Ramírez i l’ha feta extensiva al periòdic setmanal Línia Vallès, del qual sóc editor, i el seu director, José Antonio Pilar. No entrarem aquí a analitzar la conveniència o no de traslladar el debat polític als tribunals, sinó en el fet objectiu d’actuar judicialment contra un mitjà de comunicació que ha fet el que s’espera d’ell: informar. En aquest cas, la punta de llança de les informacions han estat les diverses actuacions que tant la Fiscalia de Delictes Urbanístics com l’Oficina Antifrau de Catalunya han portat a terme a partir de denúncies de Ramírez i altres membres del grup municipal convergent contra l’equip de govern. La importància d’aquestes denúncies és evident, i moltes d’elles es troben en fase d’investigació per part d’aquests organismes.

En la querella, l’advocat de Ribalta explica que les informacions publicades pel periòdic Línia Vallès poden ser constitutives d’un suposat delicte d’injúries i calúmnies. En base a aquesta tipificació, el lletrat considera que Línia Vallès ha dispensat un atac a l’honorabilitat, la imatge pública de l’alcalde i a la seva notorietat pública. I que l’afecció de les imputacions –fetes pels promotors de les denúncies, mai pel periòdic que ha difós la notícia– poden suposar un perjudici de cara a les properes eleccions municipals.

De fet, “eleccions municipals” és un terme que apareix diverses vegades al llarg de tot el document, i ho fa com a argument per justificar que el dany que hagin pogut provocar les notícies és encara major. Per tant, fa sospitar que el batlle hagi iniciat accions legals, precisament, a tan pocs mesos vista de la contesa electoral. I que, a més, sol·liciti, “per al rescabalament dels danys morals i materials causats per la difusió dels articles”, una fiança de 60.000 euros o que “es procedeixi a embargar béns i ingressos en quantia suficient per fer front a l’esmentat import i concepte”. Mesures que ja han estat denegades pel jutge.

L’alcalde de les Franqueses té, com qualsevol altra persona, el legítim dret de defensa. Però el periòdic Línia Vallès, també de la mateixa manera, té l’obligació d’informar. Serveixi aquest escrit per deixar clar que continuarà fent ambdues coses. Pel que fa a la primera, sol·licitarà l’empara del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i del Consell de la Informació de Catalunya (CIC), en aquest darrer cas perquè experts en comunicació analitzin les informacions publicades que han donat origen a la querella i dictaminin sobre la presumpta vulneració de drets de l’alcalde. Oblida Ribalta que el dret a la informació no és un dret dels periodistes, sinó dels ciutadans. I que els professionals de la informació tenen el deure de no oblidar-ho.

David Centol. Editor del Grup Comunicació 21.