Premsa Comarcal i APPEC van presentar a Barcelona el Llibre blanc 2016 que l’ACPC va començar a publicar l’any 2010 en solitari, recollint dades de l’any 2009, una iniciativa de la junta de l’entitat que jo mateix tenia l’honor de presidir. Em sembla força interessant reproduir ara –abans d’entrar en les dades del 2016– les conclusions d’aquell primer document:

  • La premsa escrita ocupa una posició perifèrica dins dels hàbits de consum i de la dieta mediàtica dels joves catalans.
  • La premsa comarcal encara acusa més l’allunyament del públic jove, amb percentatges de lectors per sota del 15%.
  • Amb l’augment de l’edat, s’incrementa l’índex de lectura de premsa entre els joves, però aquests orienten el seu consum informatiu de manera creixent cap a internet.
  • El programa de subscripcions gratuïtes per a persones de 18 anys impulsat per la Generalitat ha aconseguit arribar a un terç dels joves; per tant, ha generat una acollida moderada.
  • Els editors de premsa escrita local i comarcal han d’impulsar estratègies decidides per atreure el públic jove, en les quals l’ACPC ha de jugar un paper clau.

És ben cert que l’informe recollit any rere any sota el nom de Llibre blanc no ha pretès –ni pretén ara– ser una lliçó sobre gestió empresarial en època de crisi o no, ni tampoc un manual de receptes on els editors poden trobar solucions miraculoses per incrementar la seva difusió o per incrementar la contractació de publicitat.

Tot el contrari, amb la seva elaboració pretén ser per a tots els editors de la premsa comarcal i local catalana –i darrerament també per als editors de revistes– una eina de suport per clarificar la manera d’enfrontar-se al futur del sector i servir com a eina de promoció i venda de publicitat, prou clarificadora per a planificadors, centrals de mitjans i agències de publicitat.

L’autor del Llibre continua essent Enric Yarza, CEO de Media Hotline (tot i que els primers anys el llibre s’elaborava a quatre mans, ja que la part més econòmica era responsabilitat de Celestino Manzano, CEO de Marketing Media Europe). Yarza va recordar en la presentació d’aquest darrer llibre la petita dimensió, en general, de la premsa comarcal i local, la qual cosa, deia, permet la flexibilitat empresarial i redaccional necessària per reaccionar i adaptar-se a qualsevol circumstància mantenint la bandera de la proximitat, el que li permet un coneixement directe de necessitats, gustos i interessos, refermant que facilita l’accés a la informació i la rapidesa i l’eficiència de la distribució.

La fidelitat dels lectors dels mitjans associats a Premsa Comarcal no ha canviat en aquests vuit anys des del primer llibre: un de cada tres lectors de premsa a Catalunya són lectors de premsa comarcal i set de cada deu lectors de fora de Barcelona i la seva àrea d’influència més directa són lectors de premsa comarcal.

Enric Yarza ens va fer avinent que la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals agrupa publicacions editades en català amb format paper i/o digital, de diferents periodicitats. Exactament 202 publicacions de pagament en format paper (3 publicacions diàries, 25 publicacions setmanals i bisetmanals, 58 publicacions quinzenals i mensuals, 81 publicacions bimestrals i trimestrals, i 35 publicacions d’altres periodicitats). L’entitat acull també 122 publicacions en format digital. Totes aquestes capçaleres donen feina a 1.492 persones, el que representa un 0,4% de creixement en relació amb l’any 2015, destacant que els treballadors que no són de redacció són els que més creixen fruit de nous llocs de treball de l’entorn digital, tot i que el personal de redacció també ha crescut, modestament. Destaca en les edicions de paper que una de cada dues vendes d’exemplars és per subscripció.

És molt significativa també la dada que el 46% dels webs renoven els continguts més de cinc dies a la setmana, la qual cosa és un gran avenç des de fa cinc anys, quan no arribava al 18%. El 90% de les publicacions digitals de l’ACPC i l’APPEC interactuen amb els seus lectors al voltant de les xarxes socials. Facebook i Twitter són les més utilitzades pels editors de les publicacions digitals de les dues entitats federades.

El responsable del llibre blanc va informar que, quant a internet, Premsa Comarcal té 507.000 lectures; 455.000 lectors; 1,20 publicacions llegides per lector; 25,3 minuts de lectura per publicació; 1.812.000 usuaris únics mensuals; 450.000 seguidors a Facebook, i 312.000 seguidors a Twitter. Pel que fa a les revistes associades a l’APPEC, l’audiència digital és de 543.000 lectures; 350.000 lectors; 1,56 publicacions llegides per lector; 30,6 minuts de lectura per publicació; 1.376.000 usuaris únics mensuals; 549.000 seguidors a Facebook, i 543.000 seguidors a Twitter.

Sobre la publicitat es va informar que la Federació representa l’11,8% de la inversió publicitària dels mitjans escrits i digitals, amb aquest detall: 1 de cada 7 euros de publicitat en premsa i revistes és de publicacions de la Federació (ACPC i APPEC); 1 de cada 20 euros de publicitat als mitjans digitals catalans és invertit a les seves capçaleres, i que, sempre segons aquest informe, les publicacions de la Federació tenen un millor comportament que la premsa, les revistes i els mitjans digitals del conjunt de Catalunya, però no precisa la diferència entre les capçaleres que pertanyen a la gran premsa de Barcelona i les associades a l’AMIC, de premsa de proximitat.

Ja finalment, Enric Yarza va insistir que “en els temps de crisi econòmica que estem vivint i amb tot l’esforç dedicat a les publicacions, han aconseguit tenir un mercat sòlid i estable de difusió i usuaris únics digitals”. L’autor del treball va destacar que la difusió de la premsa i les revistes del conjunt de l’Estat espanyol va caure l’any passat un 7,5%, mentre que la difusió de les publicacions de la Federació va caure un 2,4%; és a dir, tres vegades menys. Segons Yarza, la caiguda de la difusió s’ha pogut minimitzar gràcies a les subscripcions, que representen el 52,5% de les vendes i estan pràcticament estables. A la vegada, el nombre d’usuaris únics digitals segueix creixent i sobrepassa ja els 2,2 milions.

En definitiva, les publicacions de la Federació que han motivat aquest Llibre blanc “han de seguir sent les dinamitzadores de la vida dels seus territoris i temàtiques, mantenint i reforçant la importància del format paper a la vegada que se segueixen desenvolupant els entorns digitals per tal de seguir augmentant els ingressos”. Que així sigui.

Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunicació.