A poques setmanes de les eleccions municipals catalanes, molts mitjans de comunicació privats no són conscients que hauran d’aplicar la nova llei electoral (LOREG) aprovada el passat gener pel Senat espanyol. I del que això implica. La tramitació urgent de la reforma ha provocat un cert desconcert i multiplicitat d’interpretacions per part de les associacions de premsa i dels mitjans de comunicació.

Què diu la nova llei? Bàsicament, que ràdios i televisions de titularitat privada ―i ho recalco― han de respectar els principis de pluralisme polític, igualtat, proporcionalitat i neutralitat. Tal i com suposadament fan els operadors públics. Alguns especialistes en el tema especulen sobre la possibilitat que els mitjans privats hagin d’establir un timing de continguts per a cada partit polític en funció de la representativitat.

La modificació de la llei també vol garantir l’estalvi econòmic durant el període que coneixem com a precampanya, que durarà des del proper 28 de març fins el 5 de maig. Què no es pot fer durant la precampanya? Doncs, per exemple, inserir publicitat electoral als mitjans gratuïts o de pagament com diaris, setmanaris i planes web. I la prohibició també es fa extensiva a ràdios o televisions. Privades, per descomptat. Més? Les juntes electorals podran programar i controlar el temps dels continguts de les tertúlies a les ràdios i  dels debats a la televisió que estiguin relacionats amb les eleccions…

No és tot això un cop a la llibertat d’expressió i informació? Amb franquesa, crec que no s’havia vist res similar des de la dictadura franquista, quan les emissores privades de ràdio estaven obligades a connectar-se als informatius de la cadena pública Ràdio Nacional d’Espanya. La llei sembla feta a mida dels dos grans partits espanyols i possibilita la conversió d’un òrgan administratiu ―com és la Junta Electoral― en un autèntic òrgan censor, amb poder suficient per controlar els continguts informatius d’empreses de titularitat privada. No és això una intromissió dels poders polítics en el funcionament i la línia editorial dels mitjans privats?

David Centol. Editor del Grup Comunicació 21.