En el nou cicle de l’ACPG, l’objectiu en el que es centraran la major part dels esforços de l’Associació serà en aportar valor als editors a través d’un ampli ventall d’actuacions. La primera línia d’actuació serà incrementar la captació de campanyes de publicitat, en especial del sector privat. Per aconseguir-ho l’Associació ha desenvolupat una eina de planificació comercial (PlanifiCAT) mitjançant la qual les empreses, franquícies, agències de publicitat, administracions i clients en general podran veure una xarxa de més de 260 mitjans i fer-ne una selecció a partir de determinades categories: paper o digital; mitjans generalistes, temàtics o territorials; per targets, afinitats o consums determinats. I visualitzar les diferents opcions de campanyes publicitàries amb tot el detall de dades de tirades, audiències, usuaris únics, preus, descomptes…

Actualment les audiències es fragmenten i es fa més difícil trobar un únic mitjà que arribi a assolir grans audiències; és llavors quan el nostre model de planificació de mitjans en xarxa esdevé més útil i necessari per als anunciants. Una campanya planificada amb mitjans locals i temàtics que són de confiança per part del lector, segur que aconsegueix un impacte més gran i garanteix una major penetració del missatge. Però al mateix temps, des de l’ACPG pensem que per gaudir de la confiança dels clients, cal continuar potenciant el control d’audiències, tirades, impressions, etc. que afavoreixin des del rigor la visibilitat dels mitjans de l’Associació (Baròmetre, PGD, OJDInteractiva, Nielsen…).

El passat més de maig, l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals, formada per 266 mitjans, en el marc de la seva XIV Assemblea General, va definir aquest i la resta d’objectius estratègics per impulsar un nou cicle a l’entitat. Els dos primers objectius estratègics mantenen la voluntat de continuar sent una Associació dinàmica i molt representativa del conjunt de publicacions gratuïtes i mitjans digitals de Balears i Catalunya: l’ACPG ha d’estar formada per tots els mitjans que fan periodisme i ha de ser una Associació capaç de generar ingressos per ser autosuficient, i ha de continuar sent un interlocutor amb capacitat d’incidència davant dels agents privats del sector i les administracions públiques.

Un tercer objectiu que marcarà aquest nou mandat de la Junta és defensar les bones pràctiques en premsa, tant internament, amb la creació del Defensor de l’associat i la Comissió de conflictes, com externament, denunciant les males pràctiques en premsa de mitjans i revistes públiques. Per últim, i en temps de canvis encara més important, es reforçarà la formació i l’intercanvi de coneixements entre els associats.

Des de l’ACPG veiem un futur per als nostres mitjans amb moltes diferències al que hem vist fins ara, però d’una cosa estem del tot segurs: els mitjans que tinguin uns valors reals per als lectors seran mitjans que tindran garantit el seu futur perquè gaudiran de l’interès dels lectors i dels anunciants.

Alfons Udina. President de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG).