MyNews, una important empresa catalana de clipping que ofereix la importància del monitoratge de notícies i publicacions per a les empreses a través d’un seguiment dels mitjans, ens dona els motius, per cert ben nombrosos: en primer lloc, ens orienta sobre com la marca és percebuda pel públic. Així mateix, facilita una reacció oportuna davant una amenaça de crisi; i també ens dona indicacions valuoses sobre el sector, la competència i l’entorn.

En fer el clipping, ens diu MyNews, l’error que se sol cometre freqüentment és enfocar únicament en el seguiment dels mitjans nacionals, per considerar que són els que marquen la pauta, en atenció al seu major abast. A continuació, el seu argumentari reforça el paper dels mitjans de proximitat. Diu així: “No obstant això, els mitjans locals a més de complir amb aquestes funcions, ens ofereixen aportacions específics en l’estratègia de marca. No hem d’oblidar que, en nombre de vendes, els diaris locals són els líders indiscutibles del seu àmbit geogràfic”.

I a continuació ens expliquen per què cal seguir els mitjans de premsa locals i comarcals i com aquests poden ajudar a assolir els objectius de comunicació d’empreses, organismes, entitats…

Es parla clarament de l’oportunitat i proximitat del seguiment dels mitjans locals i fins i tot regionals. Diferents estadístiques sobre el consum d’informació –expliquen des de MyNews– assenyalen la preferència dels lectors pels mitjans de la seva zona. Per què prefereixen els lectors els mitjans més pròxims? La raó és molt simple, i és que fins i tot en un món globalitzat, tots necessitem saber el que passa en el nostre entorn immediat.

Les empreses que comercialitzen els seus productes o serveis localment tenen en els mitjans de proximitat veritables aliats: aquests els permeten arribar de manera més directa als seus potencials compradors. Es poden beneficiar del vincle que estableixen els lectors amb el mitjà per crear també una relació més propera, emfatitzant en la cultura i els valors compartits.

Quins són els avantatges d’aparèixer en aquesta premsa de proximitat?, es pregunten, tot afirmant que les pàgines de la premsa local i regional són més generoses amb els seus espais quan es tracta d’abordar problemes de la comunitat o destacar les iniciatives dels emprenedors locals. I, certament, aquesta és una oportunitat d’exposició que recomanen aprofitar per comunicar-se obertament amb el seu mercat i establir les bases per a la construcció de la imatge de marca.

Encara més, se’ns diu que fins i tot es poden usar aquestes publicacions per alimentar les xarxes socials o pàgina web de l’empresa interessada i recolzar-se en la credibilitat d’aquesta premsa “de casa” per apuntalar la seva reputació aprofitant els beneficis de la premsa de proximitat a una marca i també conèixer els interessos, inquietuds i preocupacions d’una ubicació geogràfica específica, la qual cosa és de summa utilitat quan es pensa a expandir un negoci o entrar en una nova activitat comercial. I saber en profunditat les particularitats d’una localitat pot orientar les accions de responsabilitat social o dirigir una estratègia publicitària segmentada, o poder descobrir noves alternatives de negoci que donin resposta a necessitats desateses.

És així com MyNews recomana la premsa local i regional com a filtre efectiu quan ens diu que “la informació és poder, però davant l’allau de notícies cal posar especial cura en l’efectiva selecció d’informacions rellevants”. Per això, continua dient, “aplicar criteris geogràfics pot ser un filtre efectiu per discriminar les dades que resulten veritablement valuoses per a l’empresa”.

Una altra perspectiva que no defugen és la interrelació i retroalimentació entre els mitjans de proximitat i els nacionals/estatals, i expliquen que “en la seva constant recerca d’actualitat i notícies, els periodistes se segueixen mútuament. I s’interessen per les informacions que altres col·legues publiquen. En aquest sentit és indubtable l’aportació de les xarxes socials, tant personals com d’empresa. I les versions digitals dels mitjans impresos, per quan les dues plataformes han definit un panorama de consum d’informació on la hiperconnectivitat i la multicanalitat s’imposen i injecten un ritme vertiginós a la comunicació”.

D’aquesta manera, MyNews reconeix que una notícia apareguda en un imprès digital d’una petita comarca pot saltar a les primeres pàgines dels diaris nacionals/estatals en un tancar i obrir d’ulls. És així, afirma, com la premsa de proximitat “pot ser vista com una plataforma de llançament cap a altres mitjans i mercats”.

Cal destacar el positiu

Així com una informació negativa pot passar de la premsa local i comarcal/regional als mitjans massius, també una notícia positiva pot fer-ho. En virtut de la propensió dels mitjans locals a ressaltar els esdeveniments de la “seva-nostra” comunitat, és d’esperar que qualsevol iniciativa que impacti de manera favorable en aquests interessos tindrà més oportunitats de veure’s reflectida en les pàgines de la premsa de proximitat, la qual cosa és un valor afegit, per quan sospesar la valoració de les accions de l’empresa a cada zona permet identificar noves fonts de valor afegit per a les marques, que potser havien passat desapercebudes.

MyNews ens posa un exemple: la incidència en els nivells d’ocupació d’una planta industrial en una determinada zona serà una notícia important en un mitjà local. Probablement la decisió d’establir-hi la unitat de producció respongui a variables de tipus logístic o avantatges econòmics, siguin d’índole fiscal o de costos. No obstant això, “poden transformar-se en un valor afegit per a l’empresa, ja que tenen un impacte social que mereix l’atenció de mitjans nacionals”.

Per cert, MyNews va néixer l’abril de 1995 per desenvolupar el projecte MyNews Online, el primer diari electrònic personalitzat creat a Europa, i des del primer dia ha estat al costat de la premsa local. L’empresa, nascuda a cavall entre Barcelona i Girona, és avui propietat del grup La Información, propietari, entre altres negocis, del periòdic Diari de Navarra.

Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunicació.