El terme metropolità és el futur. La bona governança i la unitat d’acció en matèries tan sensibles com la mobilitat, el medi ambient o les platges només es poden gestionar des d’una òptica metropolitana. És només qüestió de temps que més assumptes urbans delicats formin part d’aquesta visió de conjunt supramunicipal. I precisament, en matèria comunicativa no hi ha més remei que aprofundir en la mirada metropolitana.

El territori mediàtic metropolità està naixent. Les publicacions locals que operen, algunes amb molts anys a l’esquena, no posen especial interès a desenvolupar aquest potencial, amb alguna excepció significativa: la xarxa Línia. Amb les seves 20 edicions, és un exemple –pioner i sòlid, certament–, però encara es troba en una fase que comença a donar resultats i ser reconeguda. El potencial de creixement és enorme i ho podrem comprovar en els anys vinents.

Línia és plenament conscient dels reptes que impliquen pretendre abordar la realitat comunicativa de 36 municipis, entre ells Barcelona ciutat, plenament interrelacionats i des d’una òptica informativa metropolitana i local. Ambició no li falta a l’editora (Grup Comunicació 21) i disposar de més musculatura industrial i solidesa periodística és, sota el meu parer, qüestió de temps.

Però som a gener del 2023 i el sector de la comunicació no passa per un dels seus millors moments. Raó de més per ser lleials als fonaments dels projectes. S’obren finestres i possibilitats. Hi haurà canvis de cromos, forçats o no. L’statu quo de les publicacions canviarà. I l’escletxa metropolitana serà (si no ho és ja) un fil conductor, perquè la premsa de proximitat a Barcelona i entorn tingui el pes que es mereix i que ja gaudeix a la resta del territori català.

Per fer-ho visible, des de Línia s’ha volgut posar en valor aquesta idea força que implica el desenvolupament de la mirada metropolitana a través de nous formats que mai s’han aplicat abans en aquestes àrees. I és per això que, el pròxim 27 de gener, l’Espai Línia inaugura una innovadora exposició: la premsa de proximitat metropolitana a través d’un recorregut per la història de les seves capçaleres locals, la immensa majoria ja desaparegudes.

La història del periodisme és la història de la premsa de proximitat. Els primers periòdics parlaven dels fets i dels problemes més propers que afectaven els seus veïns. Aquell periodisme continua ben viu i té un gran futur al davant.

L’exposició que presenta l’Espai Línia és una aproximació a la història d’aquesta premsa més propera, la dels barris de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, a través del teixit de les seves capçaleres i dels valors, plenament vigents, que transmetien o transmeten. I, per tant, també és la història d’una oportunitat periodística: la visió metropolitana.

David Centol, editor del Grup Comunicació 21.

Dominar el relat