Alfred Costa i Natxo Badenes, en la signatura del conveni.

À Punt Mèdia i la Fundació Escola Valenciana han signat un conveni de col·laboració per promocionar l’ús social del valencià en els àmbits educatiu, audiovisual, musical i cultural.

Totes dues entitats treballaran conjuntament per a afavorir la difusió de les iniciatives que posa en marxa Escola Valenciana, parant especial atenció a les Trobades d’Escoles en Valencià i la campanya Voluntariat pel valencià.

El conveni contempla l’elaboració de materials i produccions, tant didàctics com lúdics, per facilitar l’aprenentatge i el foment de l’ús del valencià, el coneixement de les principals personalitats valencianes i les diferents manifestacions de la cultura popular.

A més, Escola Valenciana oferirà tots els continguts infantils de La Colla (la secció infantil d’À Punt) per a la seva difusió en els autobusos de transport escolar.

“Aquest conveni posa un marc a les bones relacions que mantenim amb la Fundació Escola Valenciana, amb la qual compartim objectius essencials com la promoció de la llengua, especialment entre el públic infantil i juvenil, i la vertebració territorial”, ha assenyalat Alfred Costa, director general d’À Punt.

“Amb aquest conveni refermem els punts en comú que hi ha entre À Punt i Escola Valenciana. Volem destacar la importància de l’entreteniment infantil en valencià per a garantir el futur de la nostra llengua, un aspecte en el qual À Punt és i ha de ser clau”, ha apuntat Natxo Badenes, president d’Escola Valenciana.

Ambdues parts ja col·laboraven en iniciatives com ara la difusió del Festival Feslloc o l’organització del concurs Berlanga de curtmetratges destinat a l’alumnat de primària i secundària.