À Punt Mèdia i la Universitat Catòlica de València han segellat un conveni marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural.

Amb aquest acord, ambdues institucions es comprometen a cooperar en programes de formació i reciclatge dels seus professionals, i a organitzar conjuntament activitats (seminaris, cursos, jornades i congressos) orientades tant a l’aprenentatge de l’alumnat com a la formació permanent dels professionals d’À Punt i de la UCV.

El conveni també contempla que els estudiants de la UCV puguin fer les pràctiques universitàries a À Punt Mèdia.

“Aquest conveni respon a la demanda del sector audiovisual valencià de formació permanent dels professionals en la indústria digital”, assenyalava el director general d’À Punt, Alfred Costa, en la signatura del conveni, la setmana passada. “Amb aquesta finalitat, organitzarem amb la UCV activitats formatives relacionades amb la implantació de les noves tecnologies en comunicació multimèdia, periodisme digital, arts digitals, publicitat i màrqueting”, afegia.

Per la seva part, Guillermo Gómez, vicedegà del grau de Multimèdia i Arts Digitals de la UCV, va destacar que el conveni “suposa una oportunitat per a la millora de la formació del nostre alumnat, així com per a la investigació en matèries relacionades amb la comunicació digital”. Així mateix, es va mostrar convençut que “des de l’àrea de multimèdia poden aportar “talent i iniciatives que potencien l’audiovisual valencià”.