À Punt Mèdia, l’Associació de Televisions Valencianes de Proximitat (TEVAP) i l’Associació Espai Audiovisual de Proximitat (ESAP) han signat un conveni de col·laboració per a la producció i difusió de continguts locals i comarcals de manera conjunta. La signatura de l’acord s’ha realitzat el 10 de juny, coincidint amb el quart aniversari de la televisió d’À Punt.

Amb aquest conveni es vol impulsar la vertebració del sistema audiovisual de proximitat del País Valencià, i aprofitar les sinergies per reduir costos i oferir una programació més variada i plural.

L’acord estableix un marc de col·laboració entre À Punt i les 14 empreses que operen a la TDT amb llicències de televisions locals i comarcals. L’objectiu és desenvolupar una xarxa d’intercanvi de continguts audiovisuals (com ara notícies i directes), a més de produir i emetre de manera conjunta programes i retransmissions de festes i esdeveniments esportius.

El conveni també preveu la producció de continguts específics per als webs, i la participació en el sistema de corresponsalies per reforçar la cobertura informativa de proximitat d’À Punt.

“Amb aquest conveni posem les bases d’una xarxa de col·laboració amb les televisions d’àmbit local i comarcal de la Comunitat Valenciana no solament pel que fa a continguts, sinó també a la utilització conjunta de recursos o a l’organització d’activitats d’interès comú”, assenyala el director general d’À Punt, Alfred Costa.

En aquesta sentit, amb l’acord es posa en marxa la utilització conjunta de recursos tecnològics, escenogràfics i immobles, així com la celebració de fòrums, cursos de formació i congressos.

Aquest conveni complementa el que mantenen vigent À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per col·laborar en l’intercanvi i producció de continguts amb la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes.