El director d’À Punt Mèdia, Alfred Costa, i el president del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, es van reunir dilluns amb representants d’Acció Cultural del País ValenciàEscola Valenciana, que la setmana passada van mostrar la seva preocupació davant la “possibilitat de castellanització” del mitjà.

En la trobada, Costa i Soriano van explicar que mai havien considerat la possibilitat de proposar una modificació de la llei pel que fa a la consideració del valencià com a llengua vehicular d’À Punt, tal com havia publicat Las Provincias. “La delegació de les entitats han pogut comprovar que les infundades notícies que recentment s’han publicat en premsa no tenen cap base”, celebren Acció Cultural i Escola Valenciana.

En la reunió, ambdues entitats van interessar-se pel “paper crucial” d’À Punt com a motor el sector audiovisual valencià, i van demanar el compromís de la direcció i el consell rector en l’assumpció d’aquesta funció i, conseqüentment, del treball amb les empreses del sector a l’hora d’elaborar la programació. A més, també van remarcar la importància d’una col·laboració activa amb TV3 i IB3 la qual entenen que “s’hauria de traduir en la reciprocitat dels senyals, la coproducció de programes i la compra conjunta de drets”.

Segons expliquen ACPV i Escola Valenciana, Costa i Soriano van compartir aquests punts de vista i van informar del treball que s’ha fet i s’està fent, amb la confirmació del pressupost destinat a doblatge o l’intercanvi de sèries coproduïdes per À Punt i TV3. Quant a la reciprocitat, van recordar que és una responsabilitat del Govern.

Per la seva part, ambdues entitats van expressar el seu suport a la necessitat d’incrementar el pressupost amb què compta actualment À Punt. En aquest sentit, faran arribar als diferents grups parlamentaris una petició perquè l’ens públic compti amb una major dotació pressupostària.