El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha fet una crida als mitjans de comunicació i al sector audiovisual per tal de recordar la necessitat del seu “compromís real i efectiu” amb la lluita per una societat lliure de violències contra les dones.

“Els mitjans de comunicació, immersos en la cultura masclista encara preeminent en la societat actual, reprodueixen i reforcen els valors discriminatoris amb la seua capacitat d’influència i de difusió massiva. Afortunadament, també tenen la potencialitat d’incorporar una perspectiva lliure de discriminació sexual per a fomentar una cultura i construir una realitat més justa”, assenyala el CACV.

L’ens regulador remarca que la implicació i el compromís amb aquest propòsit “no pot recaure exclusivament en la voluntarietat i la convicció personal de cada professional, sinó que ha d’involucrar les direccions, els objectius i les perspectives de cadascun dels mitjans de comunicació, empreses i corporacions del sector”.

Implicació àmplia

El Consell de l’Audiovisual considera que la implicació dels media no s’ha de reduir a una qüestió de “convicció, sensibilitat o estil”, sinó que es tracta principalment de “respecte dels drets humans de les dones”, així com d’una “legítima exigència de rigor professional” i del “deure inexcusable de compliment de la legalitat que obliga els mitjans de comunicació a actuar amb la màxima responsabilitat i a ser agents actius contra la violència i la discriminació sexual”.

El CACV subratlla que, en la lluita per erradicar la violència masclista, els mitjans i la indústria audiovisual han de “prendre part activa no sols pel que fa als temes que s’inclouen en l’agenda informativa, el tractament i el llenguatge usat en la redacció d’una informació, les perspectives, la diversitat de les fonts, l’elaboració d’un grafisme o l’edició d’un vídeo”, sinó que també “han de ser conscients de les conseqüències que comporten el tipus de programació”, així com “les imatges seleccionades, tant en espais informatius com en els d’entreteniment, els criteris d’admissió de publicitat, les persones convidades a opinar o a col·laborar en espais de debat o magazins”.

En aquesta línia, el Consell de l’Audiovisual remarca que “cal anar més en compte encara” amb la programació infantil, i insisteix que “el deure d’un bon tractament compromet totes les seccions i els nivells de decisió pel que fa a la violència contra les dones”.