El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana presentarà als grups parlamentaris més de 90 propostes d’esmenes al Projecte de llei general de la comunicació audiovisual. L’objectiu és “preservar les competències autonòmiques en matèria d’audiovisual, protegir els interessos culturals i lingüístics del nostre territori, i reforçar la consideració de les radiotelevisions autonòmiques”.

Entre d’altres, les esmenes del CACV pretenen augmentar la protecció de les persones menors d’edat; assolir l’ús de llenguatge no sexista; ampliar i concretar la garantia d’un equilibri en la presència de dones en els diferents àmbits d’este sector, així com el reforç de mesures per erradicar el sexisme en l’audiovisual, especialment la “hipersexualitzacio infantil i de les dones”, i la incorporació de sancions als incompliments de les obligacions contemplades en els principis generals de la nova normativa.

El CACV considera que el text legislatiu ha d’incorporar una mirada “més àmplia i estratègica” i ser “plenament conseqüent” amb la descentralització contemplada en el marc competencial de l’Estat. També insisteix en què “no s’ha d’oblidar que la Comissió Europea reforça les competències i el paper que han d’assumir les autoritats independents” en l’àmbit de la prestació dels serveis audiovisuals.

El CACV reclama que els consells audiovisuals existents i les diverses autoritats audiovisuals autonòmiques “han de ser partícips dels organismes reguladors de l’Estat”. També ressalta la necessitat de “posar en valor” el sistema de control de continguts de risc que tots ells han incorporat a les respectives legislacions. En aquest sentit, proposa que en algunes decisions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència participin els consells audiovisuals i altres autoritats audiovisuals de rang autonòmic.

Diversitat cultural i lingüística

Pel que fa a la diversitat cultural i lingüística, el CACV considera que “resulten insuficients les quotes establides”, perquè les grans plataformes aposten en les seves produccions per les llengües com el valencià-català, basc o gallec. Així doncs, demana que el finançament i la programació d’obra europea “tinga una atenció equilibrada” en les diferents llengües, per evitar que el percentatge establert “puga dedicar-se únicament a una d’elles o que alguna quede menystenida en relació a les altres”.

L’ens regulador valencià també ha incorporat diferents esmenes per garantir una “presència equilibrada” d’homes i dones en la inversió i programació d’obra europea.

Igualtat de finançament per als mitjans públics

Per altra banda, el CACV reclama que els mitjans públics autonòmics “disposen de les mateixes fonts d’ingressos i de protecció, com ara els respectius arxius audiovisuals, que el de RTVE, ja que, segons en el Projecte de llei “no queda inicialment reflectit”. L’ens argumenta que “el repte d’incorporar tota la ciutadania als nous hàbits de consum audiovisual ha d’estar per damunt d’afavorir un mitjà públic en detriment d’altres”.

Així mateix, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha presentat una esmena de perquè RTVE cedeixi a les radiotelevisions autonòmiques el 50% dels ingressos provinents de les aportacions dels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu lineal d’accés condicional, a petició i d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.

Finalment, el CACV assenyala que la futura llei audiovisual estatal “hauria de ser més contundent” a l’hora de sancionar la violència digital i, sobretot, els continguts que alimenten l’odi, la violència masclista, i les conductes sexistes i discriminatòries.

L’ens regulador també indica que la nova normativa “hauria de preveure més suport a iniciatives sobre alfabetització mediàtica”.