El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana obliga la Generalitat a convocar un concurs públic per atorgar 132 llicències de ràdio digital terrestre pendents de licitació. D’aquesta manera, dona la raó a les diferents empreses que havien sol·licitat la convocatòria del concurs, cosa que la Secretaria de Comunicació va desestimar.

“Es declara la pertinença de procedir a la convocatòria del concurs públic de les llicències audiovisuals de radiodifusió sonora digital terrenal sense atorgar, i la pertinença d’iniciar el procediment d’adjudicació de les referides llicències”, assenyala el TSJCV.

Es tracta de 132 llicències d’àmbit local, sis per a cadascuna de les 22 demarcacions establertes al País Valencià. 30 llicències són per a la província d’Alacant, 36 a la de Castelló i 66 per a la de València.

La sentència del TSJCV es basa en la resolució en la mateixa línia de vuit tribunals de justícia autonòmics. I és que, arran la Llei general de la comunicació audiovisual de 2010, només Catalunya i Illes Balears van convocar concursos per adjudicar les llicències de ràdio digital.