Els efectes de la digitalització i la fi del model de negoci tradicional, juntament amb la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19, van provocar un increment del 23% de l’atur en el sector de la comunicació al País Valencià el 2020. Així ho indica l’informe Crisi del sector de la comunicació a la Comunitat Valenciana (2017-2020), realitzat per Natalia Ponce, resultat de la setena beca d’investigació periodística Emili Gisbert de la Unió de Periodistes Valencians.

L’objectiu de l’estudi era oferir una radiografia de l’estat de salut de la professió amb el qual actualitzar les dades de l’informe anterior Crisi al sector de periodistes i periodistes gràfics a la Comunitat Valenciana (2007-2016).

Les xifres del nou treball posen de manifest el “fràgil estat del periodisme” al País Valencià, assenyala l’autora.

Salut delicada

La UPV ressalta la “incidència” que ha tingut en el sector la crisi de la covid, tant en l’àmbit laboral (amb acomiadaments, autonomització, ERTO) com estructural (canvi en les tendències de consum, digitalització dels mitjans).

Mostra de la precarietat de la professió és que, malgrat el 88,2% dels professionals que han acabat els estudis després de 2017 ha pogut obtenir feina en el sector, només el 20,8% ha aconseguit un contracte indefinit, i l’eventualitat representa el 62,7%. A més, un 57,1% dels enquestats per a la investigació considera que no té estabilitat laboral. Tot i aquestes dades, un 65,3% no canviaria de professió.

Els resultats de l’enquesta també indiquen que a finals de 2020 un 20% dels professionals es trobava en situació d’atur, i que d’aquests un 85% ho estava des de feia menys de dos anys.

L’estudi apunta que el procés d’autonomització del periodisme també forma part de la realitat de la professió, amb un augment del 18% en el nombre d’autònoms registrats com a informadors i comunicadors els darrers quatre anys al País Valencià. L’autora subratlla que aquest fet és “especialment rellevant” entre periodistes gràfics.

Natalia Ponce ressalta que el col·lectiu de fotoperiodistes ha estat un dels que “més durament” ha estat colpejat per la crisi de la covid. “Molts professionals, sobretot els freelance, han vist reduïts notablement els seus ingressos per no poder accedir als esdeveniments informatius i, per tant, no tenir imatges per vendre”, explica.

Una de les conseqüències de la crisi del sector en els darrers anys és la recerca de noves sortides professionals. En concret, un 31,3% dels enquestats en la investigació afirma haver canviat d’àrea laboral quan es trobava a l’atur: un 38% cap a la comunicació institucional, un 18% cap a la docència, i un 13,6% cap a la fotografia en general.