La Unió de Periodistes Valencians reclama la creació d’una agència de notícies del País Valencià. Així ho va expressar dilluns la seva presidenta, Noa de la Torre, a les Corts Valencianes davant la subcomissió d’estudi per a la millora de la Llei del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

“Una agència Efe valenciana. Independent d’À Punt, però de caràcter també públic, amb voluntat de donar servei als mitjans de comunicació tant públics com privats. Seria una manera d’enfortir l’espai mediàtic valencià i de vertebrar el territori amb informació de proximitat a l’abast de tots els mitjans (a través de la cessió de continguts als mitjans públics o de la seua venda als mitjans privats)”, va exposar De la Torre.

La viabilitat econòmica d’À Punt

Per altra banda, Noa de la Torre també va alertar que la barrera del terç en la despesa de plantilla perjudica el projecte d’À Punt Mèdia. “L’obligació que el cost de personal no puga superar el terç del pressupost total de la corporació suposa un llast. Eixe encotillament de la llei –que, a més, és arbitrari– està perjudicant la consolidació del projecte. Entre eixe plantejament i el malbaratament de recursos que va suposar Canal 9, hi ha tot un món per explorar”, va apuntar la presidenta de la UPV.

“Volem una radiotelevisió pública de qualitat i amb recursos, austera però viable econòmicament per a portar endavant el servei públic. No pot ser que ja estem assistint a l’acomiadament de treballadors per part de productores perquè À Punt els retalla el pressupost per falta de diners”, va reblar.

La Unió de Periodistes també considera que cal una reforma seriosa de la Llei per garantir en la pràctica el control intern i la viabilitat econòmica de la radiotelevisió pública, una indústria audiovisual valenciana amb condicions laborals dignes i un sistema comunicatiu plural. “Volem, en definitiva, que À Punt no puga convertir-se en un altre Canal 9, amb les conseqüències nefastes que ja sabem”, va recalcar De la Torre.

La presidenta de la UPV també va denunciar que els professionals contractats a través de productores audiovisuals externes tenen pitjors condicions laborals que els d’À Punt, malgrat moltes vegades realitzen la càrrega de treball que no pot assumir la plantilla del mitjà públic.

“À Punt ha de poder controlar les condicions laborals dels professionals externs que també realitzen una tasca fonamental per a la prestació del servei públic. El tipus de contractació i els salaris han de poder valorar-se en les adjudicacions dels contractes a les productores, així com s’ha de fer un seguiment d’eixes condicions laborals en les pròrrogues dels contractes”, va defensar Noa de la Torre a les Corts Valencianes.