L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat de nou a Clear Channel l’explotació publicitària i manteniment de marquesines i pals de senyalització de les línies urbanes de la ciutat. El contracte és per dos anys prorrogables dues anualitats. Clear Channel ja gestionava el servei des de 2016.

El contracte genera importants ingressos en forma de cànon gràcies a la comercialització publicitària que porta a terme Clear Channel. Aquests actius es comercialitzen conjuntament amb els actius publicitaris de Port Vell (que l’empresa gestiona des de 2014) i la concessió de marquesines de l’AMB, que inclou mobiliari urbà publicitari en la majoria de municipis del cinturó metropolità, arribant a una audiència de més de 4,5 milions d’habitants.

Clear Channel comercialitza 5.000 cares publicitàries a l’àrea metropolitana de Barcelona, ​​inclosa la mateixa ciutat i el Port, de les quals més de 150 seran digitals el quart trimestre d’aquest any. Aquest nou contracte permet proposar millores de caràcter tecnològic i mediambiental que tinguin impacte positiu en la concessió de la ciutat de Barcelona.

“L’aposta que hem fet amb aquest contracte del qual finalment hem estat adjudicataris ratifica el nostre compromís tant amb les marques, per seguir oferint-los les millors solucions de comunicació, com amb la ciutat de Barcelona, ​​ja que el nostre compromís d’inversió en la renovació i millora d’aquests actius augmenta un 50%”, assenyala Jordi Sáez, CEO de Clear Channel España i market leader del grup al sud d’Europa.