Un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya constata que el 68% dels vídeos amb publicitat de joguines difosos a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i Twitter durant la passada campanya de Nadal incloïen representacions d’estereotips de gènere. És gairebé el doble que dels espots amb estereotips de gènere emesos a la televisió lineal, un 35%. El percentatge encara és més elevat en els vídeos protagonitzats pels influencers infantils, on nou de cada deu presenten estereotips.

El CAC alerta que el 75% de la publicitat sobre joguines analitzada difosa en aquestes plataformes no inclou cap advertiment sobre el caràcter comercial del contingut, mentre que en la resta els missatges no són homogenis i s’utilitzen fórmules dispars.

L’ens regulador també indica que plataformes i xarxes presenten una proporció important de publicitat que resulta difícilment recognoscible per als infants, ja que no està identificada i s’integra en el relat audiovisual (en gairebé nou de cada deu vídeos). A més, sovint (en un de cada deu) conté elements que poden confondre els infants sobre les característiques reals de la joguina.

Igualment es constata que una part creixent de la publicitat de joguines s’ha desplaçat de la televisió a les xarxes. En la campanya de Nadal 2020-2021 el nombre d’anuncis de joguines a la TV es va reduir a una tercera part respecte de fa dos anys, mentre que en el mateix període les dades de visualitzacions de cinc dels influencers infantils van créixer un 45%.

“Estem davant una situació de desprotecció molt greu que afecta els infants i els adolescents”, adverteix el president del CAC, Roger Loppacher. “Veiem com la publicitat està passant d’uns mitjans molt regulats, com és la ràdio i la televisió, a un nou entorn digital. El resultat és que els menors reben, de manera inadvertida, un impacte publicitari d’una intensitat elevada i amb una presència alta d’estereotips de gènere, fet que també té conseqüències en la percepció que poden tenir en relació amb els rols masculins i femenins en la nostra societat”, afegeix.

“Cal que les normes de protecció per als menors que s’apliquen en els mitjans tradicionals es mantinguin, amb totes les adaptacions que facin falta, en el nou entorn digital”, afirma Loppacher.

Segregació del joc segons el gènere

L’informe La publicitat de joguines en plataformes i xarxes socials durant la campanya de Nadal 2020-2021 analitza 100 vídeos amb continguts publicitaris de joguines difosos durant la darrera campanya de Nadal en 25 canals i perfils a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i Twitter. Els canals analitzats (tots ubicats a l’Estat) s’enquadren en tres tipus: els protagonitzats per influencers infantils; els centrats en la recreació d’històries protagonitzades per joguines, i els que comercialitzen una marca de joguines o una joguina concreta. Tots els vídeos tenen com a llengua vehicular el castellà, malgrat el 16% pertanyen a generadors de continguts radicats a Catalunya.

El CAC indica que el 45% dels vídeos inclou la participació de persones que exploten l’especial relació de confiança que generen en l’audiència infantil, principalment influencers, infantils i adults. En quatre de cada deu vídeos s’hi inclou la presència d’un o més elements susceptibles d’induir a error els infants sobre les característiques de les joguines: s’atribueixen moviment i parla a les joguines quan no formen part de les seves capacitats (el recurs més habitual), es presenten ficcions animades protagonitzades per les joguines, o se les dota d’efectes visuals i sonors que no són reals.

Pel que fa als estereotips de gènere, xarxes i plataformes segreguen el joc dels infants segons el gènere de la persona protagonista del canal o perfil. A elles se’ls ofereixen joguines que permeten recrear situacions de cura de les persones o de mascotes en un entorn rosa o de colors pastel (en el 74,4% dels vídeos), i a ells, joguines que impliquen sobretot acció, que es presenten amb colors vius o foscos (57,9%).

Cauen els anuncis i els estereotips a la TV

L’informe sobre la publicitat de joguines a la televisió durant la campanya de Nadal, que el CAC realitza des de 2001, mostra una disminució de la representació d’estereotips de gènere, que se situa en el 35% dels espots analitzats, quan l’any anterior va ser del 48,6%.

En la campanya 2020-2021, l’emissió de publicitat de joguines va ser molt inferior a la registrada els anys anteriors, comptabilitzant-se 60 espots diferents emesos a Televisió de Catalunya i cap a 8tv. Així, es va emetre un 44% menys de publicitat de joguines que el Nadal anterior, i un 67,7% menys que fa dos anys. Pel que fa a l’idioma, un 65% dels espots es van emetre en llengua castellana i un 35% en catalana.

Per primera vegada, els jocs de taula són la tipologia de la qual es fa més publicitat, amb un 25% del total. El CAC assenyala que això ha fet que, per primera vegada en els seus informes, la majoria de les comunicacions comercials (el 55,6%) mostressin nenes i nens conjuntament en un mateix espot. També destaca que l’increment de la publicitat dels jocs de taula ha repercutit en un descens, respecte de la campanya anterior, en la presència de representacions d’estereotips de gènere.

Amb tot, l’ens regulador remarca que el relat publicitari continua sent especialment estereotipat per a les nenes: vuit de cada deu representacions d’estereotips són femenines. Els tres més repetits, són: nenes que només juguen amb nenes; nenes que adopten el rol de mare en el joc, i nenes que juguen a nines.

Als espots protagonitzats per nenes s’hi anuncien en nou de cada deu ocasions ninots, nines o representacions d’animals i mascotes. Els espots protagonitzats per nens anuncien principalment ninots i figuretes que simulen situacions bèl·liques i d’acció (60%), on predominen els blaus foscos (60%). El llenguatge oral que apareix en aquestes formes publicitàries també divergeix segons en qui recaigui el protagonisme de la trama.