La segona edició de l’Estudi de la comunicació en l’ecommerce de Catalunya indica que el 71% dels compradors en línia ho fa a través del dispositiu mòbil, mentre que el 60% prefereix l’ordinador i el 15% mitjançant la tauleta.

D’aquest nou estudi també és destacable que el 86% dels usuaris realtiza la fase inicial de recerca d’informació prèvia a la compra exclusivament a través d’internet.

Una altra de les conclusions principals del treball és que els joves menors de 25 anys utilitzen les xarxes socials per comunicar-se amb les marques.

L’estudi ha estat elaborat per Ramon Montanera, market intelligence director de l’agència de màrqueting digital Elogia, per al Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya.

Respecte al perfil dels usuaris, l’estudi defineix que un 52% dels compradors online són dones, amb una edat mitjana 44 anys (amb major concentració entre els 35-54 anys), i amb un tiquet de despesa mitjà de 77 euros.

En general, l’experiència de les compres en línia es valora amb un 7,5 sobre 10 de mitjana, nota que augmenta a mesura que ho fa l’edat. La comoditat i els preus més competitius es consideren claus per a la compra online.

L’estudi també indica que el canal online representa el 70% per al comprador via internet. A més, existeix un 18% que s’informa per internet i compra en botiga física, i un 14% que cerca online i compra offline.

El treball d’Elogia presenta un bloc addicional sobre el metavers: el 58% dels compradors online n’ha sentit o llegit alguna cosa, però només 8% ha utilitzat alguna vegada el metavers.