El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya ha posat en marxa un comitè d’universitats per enfortir la relació amb els diferents centres en què s’imparteixen titulacions relacionades amb la comunicació, el màrqueting, la publicitat, les relacions públiques i altres relacionades amb el sector.

La primera reunió del comitè es va celebrar dilluns, de la qual van sorgir tres objectius principals: potenciar l’afiliació gratuïta a tots els estudiants de qualsevol grau universitari perquè utilitzin els serveis del Col·legi, els quals els poden servir de pont de tracció entre el món acadèmic i el professional; informar i ajudar l’alumnat sobre les possibles sortides professionals que tenen al mercat; i assessorar les universitats sobre els continguts dels seus plans d’estudis per tal d’assegurar que van en línia amb la realitat del sector.

El comitè d’universitats està integrat per representants de la Universitat Abat Oliba, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Girona, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic.

El comitè d’universitats està plantejat com un òrgan obert i dinàmic, i anirà incorporant altres centres educatius a mesura que vagin avançant les reunions, les quals es produiran regularment durant l’any per fer seguiment dels objectius i els projectes que es defineixin.