El Consell Executiu va aprovar dimarts que s’iniciïn els tràmits per licitar i adjudicar un nou acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació per al període 2021-2023, en finalitzar la vigència de l’actual (el proper 18 de novembre).

L’acord marc s’adjudicarà mitjançant un procediment obert i, una vegada entri en vigor, serà d’aplicació per un període de dos anys, amb possibilitat de prorrogar-se un més. El Govern també ha acordat establir els criteris per desenvolupar les campanyes de publicitat institucional de la Generalitat i des ens que en depenen.

En concret, l’Executiu ha autoritzat el Departament d’Economia i Hisenda i la Secretaria de Difusió (des d’aquesta legislatura adscrita al primer) a realitzar una nova licitació amb la finalitat d’aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais publicitaris i un millor servei per a les accions publicitàries dels departaments de la Generalitat i dels organismes i

L’acord aprovat també estableix els criteris per desenvolupar les campanyes de publicitat institucional. Entre d’altres, fixa que la Secretaria de Difusió validarà de manera consensuada les campanyes i vetllarà perquè es compleixin els criteris de disseny i planificació de la inserció publicitària de tots els departaments de l’Administració o altres organismes i entitats que en depenen.

Amb l’objectiu de coordinar aquesta gestió, l’acord també estipula que els departaments, organismes i entitats han de comunicar a la Secretaria de Difusió el pla anual de campanyes, informar de les que puguin sorgir durant l’any que no estiguin previstes en el pla anual, i consensuar conjuntament els productes abans que apareguin als mitjans de comunicació.