El Consell de Ministres va aprovar dimarts el Reial decret de comunicacions comercials de les activitats del joc que regula la publicitat de les apostes en línia i jocs d’atzar. Entre les mesures destacables de la nova normativa hi ha la limitació de la publicitat audiovisual a la franja d’1 a 5 de la matinada.

A més, la publicitat a internet queda relegada als portals dels operadors del joc. A les xarxes socials, les empreses només poden transmetre missatges publicitaris als seus seguidors, mentre que en les plataformes d’intercanvi de vídeos (com ara YouTube) la publicitat només es permeten en el mateix horari que la resta de suports.

Pel que fa al contingut del missatge, en els anuncis de jocs d’atzar o apostes emesos en l’horari permès no poden aparèixer persones de rellevància o notorietat pública. Tampoc es poden incloure testimonis de persones beneficiàries prèvies de la promoció, reals o fictícies, ni basar-se en l’habilitat del jugador.

Patrocinis esportius

El Reial decret també prohibeix que els clubs esportius firmin contractes de patrocini amb cases d’apostes que impliquin portar publicitat de jocs d’atzar en samarretes i equipacions. A més, la publicitat d’apostes en instal·lacions esportives quan acullin esdeveniments emesos en directe s’ha d’ajustar als mateix horaris que la resta de suports.

Els clubs tampoc poden realitzar activitats de patrocini consistents en la utilització de la marca d’un operador de joc per identificar una instal·lació esportiva, ni emetre publicitat d’apostes durant esdeveniments en cap suport fora de la franja d’1 a 5 de la matinada.

Per altra banda, la nova normativa prohibeix els bons promocionals de captació, i les empreses només poden dirigir les seves ofertes a clients registrats i verificats. També es prohibeix la publicitat a través de correu postal, i limita la que es faci a través de correu electrònic a tenir el consentiment de la persona interessada.

El Reial decret també estableix un paquet de mesures per restringir l’exposició de menors i altres col·lectius vulnerables a la comunicació comercial del sector de les apostes, així com a proporcionar informació i sensibilitzar sobre els riscos de les apostes en línia i jocs d’atzar

Entrada en vigor

L’aplicació del nou Reial decret té un període d’adaptació. Per als contractes entre clubs i operadors contraris a la nova normativa que estiguessin signats abans de la seva entrada en vigor (aquest 4 de novembre), s’estableix un termini màxim fins a l’estiu de 2021, coincidint amb el final de la temporada esportiva.

Pel que fa a les mesures de prohibició de bons promocionals o la regulació de la publicitat a internet, entraran en vigor en la seva totalitat l’1 de maig de 2021 encara que els contractes siguin més extensos.

En el cas de campanyes publicitàries amb persones de notorietat ja contractades, a partir de l’1 d’abril s’hauran de deixar d’emetre. La resta de contractes subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor es podran mantenir fins al 30 d’agost de 2021.

Els incompliments de la nova normativa seran considerats de tipus greu i els operadors de joc podran ser sancionats amb multes d’entre 100.000 i 1.000.000 d’euros, i la suspensió de la seva activitat a l’Estat per un termini màxim de sis mesos.