El Col·legi de Màrqueting i la Comunicació de Catalunya va dedicar la darrera sessió del cicle El Mirador Indiscret, celebrada el passat dijous, a les tendències per al 2021. Els tres ponents van coincidir en el seu escepticisme a l’hora de projectar les tendències del màrqueting, la comunicació i la publicitat, especialment després d’un any com el passat i la incertesa del present per la situació sanitària.

De fet, en les respectives intervencions, més que aventurar possibles tendències van exercir de prescriptors, amb exposicions que van girar més al voltant dels canvis experimentats el 2020 i quins plantejaments haurien d’adoptar o plantejar-se empreses i professionals.

“La tendència és que no hi ha tendències. Mai havíem estat tan orfes de tendències clares”, va etzibar Marc Cortés, director general de Roca Salvatella, només iniciar la seva participació a El Mirador Indiscret.

El directiu va posar sobre la taula tres conceptes. El primer l’omniexperiència, que posa el consumidor al centre, i que al seu parer hauria de substituir l’omnicanalitat, concepte que troba “erroni”, ja que anteposa l’operatibilitat. Per al segon va recórrer a la liquiditat de Zygmunt Bauman, apuntant que en un entorn líquid cal atendre les expectatives i experiències que els consumidors esperen. El tercer concepte va ser el de la velocitat com a avantatge competitiu que guanya pes.

Finalment, Marc Cortés va plantejar una reflexió: “buscant la seguretat continuarem igual o en el nostre entorn podem fer les coses diferents?”, es va preguntar.

Gema Requena, fundadora de la consultoria Nethunting, va centrar la seva intervenció en els comportaments en el consum, que va dividir en tres eixos. Un, l’increment del consum digital –com a via i com a producte en si mateix– en tots els àmbits per l’aïllament i els tancaments. Un altre és el consum conscient, tant a nivell pel control de la despesa com per l’impacte social i mediambiental. I el tercer és el consum confort, vinculat a allò que produeix benestar, seguretat i també evasió.

Requena va qualificar el 2020 com a “període frontissa”, i també va subratllar la necessitat de superar el terme consumidors i substituir-lo per persones, comunitats, societats, col·lectius o planeta.

El consultor Jordi Guix, responsable d’estratègia i innovació de La Casa de Carlota, va centrar part de la seva exposició en els contextos que han d’encarar les marques: per revisar les necessitats concretes que s’han de cobrir; per interioritzar els nous hàbits; per replantejar la manera d’arribar a les persones, i per pensar en el perquè de la seva existència.

Guix també va remarcar la importància de comptar amb propòsits, plantejament que la pandèmia ha accelerat. És a dir, complir com a marca però en paral·lel anar més enllà amb un valor afegit al marge del producte, un aspecte que cada cop es valora més.

En l’inici de seva intervenció, Jordi Guix va voler desmitificar les tendències, però va finalitzar apuntant-ne una per al 2021 i endavant: “Les marques hauran de dir molt, però també hauran de fer”.