La Comissió Nacional del Mercat de Valors regularà la publicitat dels productes i serveis d’inversió col·lectiva a partir del febrer de 2021, segons la circular publicada el passat divendres al Butlletí Oficial de l’Estat.

El text indica que la publicitat per donar a conèixer i incentivar la contractació de productes i serveis utilitzada per les entitats de crèdit, empreses de serveis d’inversió, societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i altres entitats subjectes a les activitats de supervisió de la CNMV, pot ser molt rellevant per als inversors a l’hora de contractar. Per això, és necessari establir mesures de regulació i supervisió “adequades” per assegurar que la publicitat sigui “clara, suficient, imparcial i no enganyosa”.

La circular desenvolupa una ordre de juny de 2010 de regulació i control de la publicitat de serveis i productes d’inversió que va determinar un basat en un doble enfocament. Un de tipus preventiu, a través de normes, principis i criteris que han de complir els missatges publicitaris, així com de requisits d’organització interna per assegurar que l’entitat compleix amb la normativa vigent en aquest àmbit i detectar possibles incompliments. I un altre de tipus correctiu, permetent a la CNMV requerir el cessament o rectificació de la publicitat sobre productes i serveis d’inversió que no s’ajustin a les normes exigibles i la seva eventual sanció. El nou text desenvolupa tant l’àmbit d’aplicació com el contingut i format que hauran de respectar els missatges publicitaris.

Així mateix, la circular estableix regles sobre els procediments i controls interns a implementar per part de les entitats i les obligacions de registre de la publicitat, i el règim aplicable en cas que les entitats decideixin adherir-se voluntàriament a sistemes d’autoregulació de l’activitat publicitària.