En els primers nou mesos de l’any, la inversió publicitària en el conjunt de l’Estat va ser de 3.861,1 milions d’euros, un increment del 2,8% respecte dels 3.754,4 milions registrats en el mateix període de 2021, segons InfoAdex.

El creixement es produeix en gairebé tots els àmbits, amb les excepcions de la televisió, amb una inversió publicitària de 1.149,1 milions d’euros (–6,6%), i els dominicals, amb 5 milions (–1,2%).

Per la seva part, la inversió publicitària de gener a setembre va ser de 302,1 milions d’euros en ràdio (+8,7%); de 232 en diaris (+1,3%); de 90,5 en revistes (+2,6%); de 242 en exterior (+25,2%), i de 9,9 milions en cinema (+145,2%).

Finalment, la inversió en digital va ser d’1.830,6 milions d’euros (+6%), dels quals 621,8 en cercadors (+5,3%), 710,4 milions en webs (+4,8%) i 498,4 en xarxes socials (+8,7%).