La inversió publicitària en el conjunt de l’Estat el passat novembre va ser de 578 milions d’euros, un augment del 7,3% respecte dels 538,6 milions registrats el mateix mes de 2021, segons InfoAdex.

El creixement es produeix en gairebé tots els àmbits, amb l’única excepció dels diaris, que van rebre una inversió publicitària de 37,4 milions, un 1,9% menys que el novembre de 2021.

Per la seva part, la inversió publicitària va ser de 191,8 milions en televisió (+5,1%); de 49,8 en ràdio (+5,4%); d’11,6 en revistes (+3,9%); d’1,4 en dominicals (+12,5%); de 29,3 en exterior (+20,3%), i de 3,9 milions en cinema (+62,8%).

Finalment, la inversió en digital va ser de 252,8 milions d’euros (+9,2%), dels quals 94,8 en cercadors (+8,2%), 91,2 milions en webs (+9,5%) i 66,8 en xarxes socials (+10,1%).