La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha obert un procés de licitació per a la contractació d’agències de comunicació per a plans i campanyes de corporatives, producció de productes, consultories i workshops.

El pressupost base de licitació conjunt és de 372.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de juny.

La licitació consta de quatre lots: plans i campanyes de comunicació (dotat amb 155.000 euros); producció de productes corporatius (105.000 euros); consultoria estratègica de comunicació (81.000 euros), i workshops de comunicació (31.000 euros).