El Departament de Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona ha incoat un nou expedient sancionador a Adevinta Spain per mantenir anuncis il·lícits de venda d’animals al web de Milanuncios, desobeint els requeriments previs. L’expedient preveu una multa de 250.000 euros, els quals se sumarien als 150.001 euros que l’empresa ja va haver de pagar fruit d’una anterior expedient de 2019.

El passat maig, el consistori va requerir a Adevinta que retirés o esmenés de forma immediata una cinquantena d’anuncis de transacció d’animals publicats a Milanuncios, els quals entenia que no respectaven totalment o parcialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, tinença i venda d’animals, així com la Llei de protecció dels animals de Catalunya. A més, es requeria a l’empresa la inclusió d’uns camps obligatoris d’informació en els anuncis per als anunciants de la ciutat de Barcelona. Davant l’incompliment dels requeriments, l’Ajuntament ha obert un expedient sancionador de 250.000 euros.

Pel que fa al primer expedient de 2019, Adevinta Spain va pagar la sanció de la sanció imposada de 150.001 euros, i en paral·lel va presentar un recurs contenciós administratiu, el qual actualment es troba en curs.