L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, a través d’Amicmedia, ha entrat a formar part de l’accionariat de Catvertdata, empresa dedicada a la gestió de publicitat programàtica en català. L’objectiu de l’entitat és aconseguir més ingressos per als mitjans associats a través d’aquest tipus de publicitat i la hipersegmentació d’audiències.

Catvertdata és una distribuïdora de publicitat constituïda el juliol de 2020 per Jordi Cuminal i Roquet, dissenyada per al nou ecosistema digital de Catalunya amb la voluntat de liderar el sector. La seva missió és portar la publicitat de grans marques als mitjans digitals en català; oferir una plataforma de capçaleres bàsicament de proximitat; simplificar al màxim els processos de planificació i compra dels espais publicitaris, i hipersegmentar els públics objectius per als anunciants.

L’AMIC remarca que la tendència actual és que més de la meitat de la inversió publicitària es gestioni a través de tecnologia programàtica.

Així doncs, Catvertdata, a través de l’aliança amb el soci tecnològic Avante, oferirà als anunciants publicitat programàtica i segmentació, amb una cobertura a tot el territori, i un procés de planificació i facturació simplificat. L’empresa ofereix als mitjans digitals accés a noves campanyes, nous formats i increment del CPM.

“L’AMIC aposta per aquest projecte, per la solvència i expertesa de les persones i empreses implicades, amb l’objectiu d’aconseguir més ingressos de publicitat per als nostres mitjans digitals, fer possible que existeixi publicitat programàtica en català pels mitjans de proximitat, i, a través de la segmentació d’audiències, aconseguir uns preus per CPM més elevats dels que podem tenir actualment”, afirma Ramon Grau, president de l’entitat.

“Amicmedia, formant part directament de l’empresa com a accionistes i participant en els seus òrgans de decisió, aprofita una bona oportunitat que va en la direcció de les noves tendències publicitàries”, afegeix Grau.