L’Associació Empresarial de Publicitat, a través del seu president Álvaro Montoliu, ha signat un acord amb l’assessoria Roselló Igualtat per afavorir que les empreses associades puguin treballar la implantació dels plans d’igualtat a les agències de publicitat catalanes.

“Des de l’Associació hem de vetllar perquè qualsevol persona independentment del seu sexe o condició pugui tenir les mateixes oportunitats laborals i professionals”, explica Montoliu.

A partir del 7 març de 2022, les empreses amb més de 50 treballadors estaran obligades a posar en marxa un Pla d’Igualtat. La seva implantació afavoreix les relacions entre companys, disminueix l’absentisme i la rotació del personal, i millora la salut laboral, entre altres beneficis, destaca l’Associació.

L’incompliment d’aquesta normativa podria suposar una sanció d’Inspecció de Treball, a més pèrdues de les ajudes i bonificacions en cas d’infracció molt greu, o la impossibilitat de signar contractes amb entitats públiques.

“Des de Roselló Igualtat hem detectat que el sector de la publicitat és un sector feminitzat i volem ajudar a desenvolupar una bona praxis en un àmbit que té tanta repercussió social”, afirma David Roselló, soci director de l’assessoria laboral, fiscal i comptable.