La pèrdua de difusió dels diaris impresos no s’atura. De juliol de 2019 a juny de 2020, totes les capçaleres de Catalunya, Illes Balears i País Valencià van perdre lectors respecte als mateixos mesos de 2018-2019, segons les dades certificades d’OJD.

Abans de procedir als números, convé fer algunes apreciacions. La gran majoria de capçaleres van suspendre el mesurament amb l’estat d’alarma (una possibilitat prevista en les normes d’OJD per causes de força major), de manera que no s’inclou la difusió d’abril a juny i el resultat es limita a la mitjana de la resta del període (de juliol de 2019 a març de 2020). L’excepció van ser l’Ara, El Punt Avui i La Mañana, que sí es van continuar auditant. Per altra banda, en aquesta ocasió hem exclòs La Razón del rànquing per no tenir dades certificades de 2020.

Així doncs, de juliol de 2019 a ‘juny de 2020’, la difusió global de les capçaleres analitzades als tres territoris va ser de 295.101 exemplars de mitjana diària, un 8,70% menys que els 323.211 del període 2018-2019. Per zones, a Catalunya el conjunt de diaris va registrar una difusió de 196.884 exemplars, una reculada del 8,39% respecte del curs anterior; al País Valencià, amb 59.148 exemplars, la davallada va ser del 10,36%, i a les Illes Balears, amb 39.069 exemplars, la reducció es va quedar en un 7,64%.

Les capçaleres editades a Catalunya, Illes Balears i País Valencià van assolir una difusió global de 259.568 exemplars de mitjana diària en el període de referència, el que representa un retrocés del 8,77% respecte del 2018-2019. Per la seva part, els tres diaris editats a Madrid analitzats van registrar en aquests territoris una difusió de 35.533 exemplars, una caiguda del 8,13%.

Per altra banda, a Catalunya els diaris que s’hi editen van sumar una difusió de 182.110 exemplars de mitjana diària durant el 2019-2020, un 8,39% menys que en la temporada anterior. Per la seva part, la difusió dels diaris editats a Madrid va ser de 14.707 exemplars, una disminució del 8,53%.

Al País Valencià els diaris del territori van obtenir 42.042 exemplars de difusió mitjana, una reculada de l’11,58%, mentre que les capçaleres de Madrid, amb 16.194 exemplars, van patir una davallada del 7,01%.

Finalment, a les Illes Balears els periòdics locals van registrar 33.656 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 7,26%, i la premsa de Madrid va assolir una difusió de 4.632 exemplars, un 10,65% menys.

Rànquings

Els rànquings de mitjans de juliol de 2019 a ‘juny de 2020’ presenten un únic canvi en el conjunt dels tres territoris: El Periódico Mediterráneo supera l’ABC. La resta continua igual que en el període 2018-2019, per territoris.

Com és habitual, la classificació dels mitjans canvia bastant entre Catalunya, Illes Balears i País Valencià tant pel paper que hi juguen les publicacions locals com per la diferent incidència que hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. Sí que coincideixen en el fet que els primers llocs dels respectius rànquings els ocupen mitjans editats a la zona.