La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) va presentar aquest dijous, juntament amb la quarta onada del 2010 del Baròmetre, l’estudi La dieta mediàtica i cultural de dones i homes, que analitza comparativament els consums de mitjans de comunicació i de propostes culturals atenent a les diferències de gènere. Una de les conclusions del treball, és que les dones dediquen al consum de mitjans de comunicació un total de 6 hores i 26 minuts diaris, 31 minuts menys que el temps que hi dediquen els homes (-7,4%).

El document es basa en una mostra de 15.700 dones i 15.300 homes a partir de 14 anys entrevistats en els dotze mesos a les llars catalanes, atenent el percentatge d’ambdós gèneres en la població catalana: de 6.421.000 persones, el 50,6% són dones i el 49,4 homes.

Pel que fa al detall de temps de consum per mitjans, respecte als homes, les dones dediquen 12 minuts menys a la lectura de diaris (1 hora i 14 minuts, -52,2%); un minut més a la lectura de revistes (4 minuts, +33,3%); 17 minuts menys a escoltar la ràdio (1 hora i 14 minuts, -18,7%); el mateix temps a llegir suplements (11 minuts); 15 minuts més a veure la televisió (4 hores i 2 minuts, +6,6%), i 19 minuts menys a internet (45 minuts, -29,7%).

La lectura de diaris cau més entre les dones que entre els homes

Actualment, un 33% de les dones llegeixen diaris (1.059.000), mentre que els homes són el 51% (1.614.000). Aquests percentatges de penetració entre ambdós gèneres han disminuït des del 2008, segons l’estudi de la FUNDACC.

Concretament, la lectura de diaris entre les dones ha caigut un 6,2%, mentre que entre els homes ho ha fet l’1,7%. Paral·lelament, el temps que les dones dediquen a llegir el diari ha baixat de 12 a 11 minuts (-7,4%) des del 2008, mentre que en el cas dels homes s’ha mantingut en els 23 minuts.

Pel que fa al tipus de diaris, el 30% de les dones en llegeixen d’informació general davant del 40,4% dels homes (-25,9%); el 5,2% en consumeixen d’esportius davant del 23,9% (-78,1%), i el 0,3% en llegeixen d’econòmics pel 0,7% d’homes (-56,2%).

Per altra banda, el 26,5% de dones consumeix diaris de pagament, pel 46,3% d’homes (-42,8%), mentre que el consum de gratuïts és del 8,9% davant del 9,2% dels homes (-3,2%).

El Baix Penedès, la Terra Alta, el Montsià i la Ribera d’Ebre són les comarques amb una major diferència de consum de diaris entre homes i dones. En concret, al Baix Penedès les dones llegeixen un 62% menys de diaris que els homes, mentre que a la Terra Alta i al Montsià els llegeixen un 61% menys, i a la Ribera d’Ebre un 60% menys.

Per la seva banda, la Conca de Barberà (-12%), el Pallars Sobirà (-17%) i l’Urgell (2-3%) són les comarques de Catalunya on les diferències en el consum de diaris entre dones i homes és menor.

Les dones llegeixen més revistes que els homes

Segons La dieta mediàtica i cultural de dones i homes, actualment el 68% de les dones llegeixen revistes (2.218.000), mentre que els homes són el 63% (1.987.000). Però des del 2008, el consum de publicacions entre ambdós gèneres ha augmentat: un 3,8% entre les dones i un 9% entre els homes.

A més, el temps de lectura també ha augmentat des d’aleshores en els dos casos, tot i que lleugerament. En el cas de les dones, la mitjana de lectura diària de revistes es situa en 4 minuts (+0,5%), i en el dels homes en 3 minuts (+3,4%).

Per temàtica, les preferides de les dones són les d’informació general (32%), les d’entreteniment i del cor (28,3%), les femenines (11,5%), les de viatges i gastronomia (9,5%) i les de divulgació científica (8,5%).

Els homes també prefereixen les revistes d’informació general (32,7%), però després segueixen les de divulgació científica (11,4%), les d’entreteniment i del cor (9,9%), les de cultura, història i art (9,5%) i les de motor (8,9%).

Pel que fa a la periodicitat de les revistes llegides, un 42,9% les consumeix setmanals, davant un 32,2% dels homes (+33,3%); un 6,3% les llegeix setmanals davant del 6,4% (-1,6%); un 41,3% les consumeix mensuals per un 41,2% d’homes (+0,3%), mentre que un 14,6% les llegeix d’altres periodicitat davant el 14,8% d’homes (-1,8%).

Per altra banda, un 57,4% de dones consumeix revistes de pagament per un 50,1% d’homes (+14,4%), mentre que un 27,9% les llegeix gratuïtes davant el 26,4% dels homes (+5,8%).

El Priorat, el Montsià i el Baix Penedès són les comarques amb una major diferència de consum de revistes entre homes i dones. En concret, al Priorat les dones llegeixen un 127% de revistes més que els homes, al Montsià ho fan un 49% i al Penedès un 26% més.

En canvi al Solsonès (-6%), el Pla de l’Estany (-5%) i al Ripollès (-4%) les dones llegeixen menys revistes que els homes.

Les dones escolten menys ràdio, però el consum entre els homes cau més

Actualment, un 48% de les dones catalanes (1.546.000) escolten la ràdio, mentre que els homes són el 56% (1.772.000). Però aquests percentatges de penetració entre ambdós gèneres han disminuït des del 2008, segons l’estudi de la FUNDACC: en les dones un 4%, i en els homes un 3,2%. A més, el temps dedicat al consum radiofònic també s’ha reduït des del 2008, passant de 80 minuts al dia als 74 actuals (-6,9%) entre les dones, i dels 99 al 91 (-8,1%) entre els homes.

Per tipus de ràdio, un 19,3% de dones escolta ràdio generalista davant el 29,5% d’homes (-34,6%), mentre que un 1,6% escolta ràdio informativa pel 5,5% d’homes (-71%). Pel que fa a la ràdio musical, el percentatge és bastant igualat: 30,3% per a les dones, i 30,4% per als homes.

La Segarra, la Terra Alta i el Pla de l’Estany són les comarques amb una major diferència de consum de ràdio entre homes i dones. En concret, a la Segarra les dones escolten un 36% menys de ràdio que els homes, a la Terra Alta un 33% menys, i al Pla de l’Estany un 32% menys.

Per la seva banda, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Osona són les comarques de Catalunya on les dones escolten més ràdio que els homes. Concretament, un 8% més que els homes en les dues primeres, i un 3% més en la tercera.